Nieuws

Opschorting handhaving wet DBA

18 november 2016

Staatssecretaris Wiebes van Financiën stuurt de tweede voortgangsrapportage van de Wet DBA naar de Tweede Kamer. Daarin staat dat de handhaving op de wet DBA wordt opgeschort tot 1 januari 2018. Dit betekent dat zzp’ers en opdrachtgevers tot die tijd en over die periode geen boete of naheffing krijgen. Het kabinet gaat in de tussenliggende periode bekijken hoe de begrippen ‘gezag’ en ‘vrije vervanging’ kunnen worden aangepast aan de moderne tijd.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/11/18/kamerbrief-tweede-voortgangsrapportage-wet-dba

Mochten er vragen zijn met betrekking tot de wet DBA en dit laatste nieuws neem dan contact met ons op!


Met vriendelijke groet,

Team-HR
 

Opschorting handhaving wet DBA

Nieuws - Archief