Nieuws

Zieke werknemer: recht op een volledige transitievergoeding?

09 november 2017

Na een periode van 104 weken kan een werkgever het dienstverband van een zieke werknemer via het UWV beëindigen. Verleent het UWV toestemming om het dienstverband te beëindigen, dan zal een werkgever in beginsel een transitievergoeding moeten betalen aan de zieke werknemer. Voor veel werkgevers is dit een reden om het dienstverband van een langdurig zieke werknemer ‘slapend’ voort te zetten. Immers, het bedrag dat betaald moet worden aan transitievergoeding kan hoog oplopen. Onlangs is door het Gerechtshof in hoger beroep bevestigd dat een langdurig zieke werknemer recht heeft op een volledige transitievergoeding.

In deze zaak ging het om een langdurig zieke docent (met een IVA status) waarvan het dienstverband via het UWV werd beëindigd. De wettelijke transitievergoeding bedroeg €73.541,42 maar die wilde de werkgever niet betalen. De werknemer start een procedure bij de rechter.

Oordeel kantonrechter
De kantonrechter stelt dat de werknemer recht heeft op een transitievergoeding maar dat deze sterk gematigd moet worden. Volgens de kantonrechter is de gedachte achter de transitievergoeding dat het een compensatie is voor het ontslag én om de overgangsperiode naar een andere baan te versoepelen. Gelet op de IVA-uitkering en de leeftijd van de werknemer (62 jaar), is de verwachting dat de werknemer geen andere baan zal vinden. De kantonrechter vergelijkt de situatie van de werknemer met een AOW-gerechtigde werknemer die op basis van de wet (ook) geen recht heeft op transitievergoeding. De werknemer is tot zijn AOW-gerechtigde leeftijd nog wel afhankelijk van een bepaald inkomen en dus oordeelt de kantonrechter dat de werknemer recht heeft op een gematigde transitievergoeding ter hoogte van € 25.000,00.  De werknemer vindt het bedrag te laag en gaat in hoger beroep.

Oordeel Hof
Het Hof haalt een streep door de redenering van de kantonrechter. Volgens het Hof is, gelet op het doel van de transitievergoeding – namelijk compensatie voor (de gevolgen van) het ontslag – er geen reden te noemen om een uitzondering te maken bij een langdurige zieke werknemer. Ook voor een zieke werknemer kan een vergoeding van belang zijn voor het zoeken naar ander werk. Het is immers niet uitgesloten dat een situatie van een zieke werknemer – ook bij een IVA uitkering – verbetert. Daarnaast is het onwenselijk om een zieke werknemer anders te behandelen. Volgens het Hof is dat in strijd met het beginsel van gelijke behandeling. Het Hof concludeert dat de werknemer recht heeft op een volledige transitievergoeding en dus recht heeft op een bedrag van € 73.541,42.

Conclusie
Deze uitspraak van het Hof geeft een werkgever des te meer reden om het dienstverband van een zieke werknemer slapend voort te zetten. Minister Asscher heeft onlangs het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer voor een compensatieregeling van de transitievergoeding. Als deze wet doorgang vindt, dan kan een werkgever voortaan een compensatie ontvangen voor het betalen van een transitievergoeding bij een ontslag van een zieke werknemer. Naar verwachting zal de wet per 1 januari 2019 in werking treden. Uiteraard houden wij jullie op de hoogte van relevante ontwikkelingen op dit gebied.

Neem gerust contact op als je vragen hebt over dit onderwerp.

Groet,

Lydia, Maud, Hilde en Nina

Zieke werknemer: recht op een volledige transitievergoeding?

Nieuws - Archief