073 720 02 00

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is een officiële oproeping waarin een persoon of bedrijf wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. In de dagvaarding staat onder andere de vordering die de eisende partij op zijn wederpartij heeft of in ieder geval denkt te hebben. Een dagvaarding wordt meestal door een jurist of advocaat opgesteld omdat iedere dagvaarding aan bepaalde wettelijke verplichtingen moet voldoen om geldig te zijn als oproeping.

Als deze verplichtingen ontbreken of verkeerd zijn, dan kan de rechter de vordering van de eisende partij niet inhoudelijk behandelen. De wederpartij, die gedaagde wordt genoemd, krijgt na een oproeping de mogelijkheid om op de vordering uit de dagvaarding (schriftelijk) te reageren.

(Kort geding) dagvaarding: termijnen en kosten

Als u iets te vorderen heeft van iemand en een procedure wilt opstarten, kunt u contact opnemen met Snijders Incasso zodat wij uw vordering, in de vorm van een dagvaarding, kunnen opstellen. Wij schakelen vervolgens de deurwaarder in om deze uit te brengen (te overhandigen aan de wanbetaler) en zorgen dat de dagvaarding bij de juiste rechter belandt.

Vanaf ontvangst van de (kort geding) dagvaarding door de wanbetaler begint de dagvaardingstermijn voor het voeren van verweer te lopen. In geval van een rechtbank procedure heeft de wanbetaler zes weken de tijd voor het indienen van een conclusie van antwoord. Bij de kantonrechter heeft de wanbetaler vier weken de tijd voor het indienen van een conclusie van antwoord. In geval van een kortgedingprocedure zijn de termijnen nog korter. Onze incassorecht advocaten kunnen met u het tijdschema bespreken en wat er vanaf dat moment staat te gebeuren.

Kosten dagvaarding

Als u een wanbetaler wilt dagvaarden zijn daar kosten aan verbonden. De prijs die een gerechtelijke instantie, zoals een rechtbank, daarvoor rekent, heet griffierecht. Het is het recht (het geld) dat wordt betaald aan de griffie (het secretariaat van de rechtbank). Het is een vergoeding voor de rechtbank en de kosten die de rechtbank maakt. Het betaalde griffierecht is vaak niet kostendekkend voor de rechtbank maar toch zijn de hoogten van het griffierecht vaste tarieven. De kosten van het griffierecht staan los van de kosten die u aan bijvoorbeeld de deurwaarder of aan een incassorecht advocaat moet betalen.

Wilt u meer weten over de (kort geding) dagvaarding? Neem dan contact op met Snijders Incasso. Onze gespecialiseerde incassorecht advocaten staan graag voor u klaar.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 49 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 49 referenties