073 720 02 00
Nieuws

Aansprakelijkstelling

Door Gepubliceerd op 10 april 2020 Nieuws

U heeft schade geleden, bijvoorbeeld als gevolg van onrechtmatige daad, wanprestatie of bestuurdersaansprakelijkheid, en nu? Vanzelfsprekend wilt u de partij die de schade heeft veroorzaakt hiervoor aansprakelijk stellen. Hoe pakt u dit aan? Daar zal in dit artikel kort op worden ingegaan.

Allereerst is het van belang dat u kunt aantonen dat een partij ook daadwerkelijk aansprakelijk is. U dient de aansprakelijkstelling dus te kunnen onderbouwen door middel van bewijs. Denk bijvoorbeeld aan het goed vastleggen van de details, correspondentie die u over de schade heeft gevoerd, foto’s van de situatie/schade, getuigenverklaringen en, indien mogelijk, door middel van expertiserapportages die zien op de schade.

Verder dient u de (omvang van de) schade goed te inventariseren. Leg dus goed vast welke (bijkomende) kosten u heeft gemaakt c.q. maakt, alsmede welk bedrag de materiële schade betreft. Onderbouw het schadebedrag zo goed en concreet mogelijk.

Zorg er dus voor dat uw dossieropbouw zo goed mogelijk is.

De volgende stap is het opstellen van de aansprakelijkstelling in een brief. In de brief dient u zo goed mogelijk de feiten en omstandigheden die tot de schade hebben geleid uiteen te zetten. Verder dient u in de brief op te nemen welke schade er is geleden en in de toekomst mogelijk nog wordt geleden. Specifieer de schade zo goed mogelijk en koppel hier, indien mogelijk, een concreet bedrag per schadepost aan.

In de brief neemt u voorts op dat u de partij aan wie u de brief stuurt aansprakelijk stelt voor alle geleden en/of in de toekomst nog te lijden schade en sommeert u die partij om binnen een bepaalde termijn (let wel, dit dient een redelijke termijn te zijn, hetgeen dus per geval verschillend is) de aansprakelijkheid te aanvaarden en tot vergoeding van de schade over te gaan.

Verstuur de brief vervolgens altijd aangetekend en per gewone post. En verstuur, indien mogelijk, een kopie vooruit per e-mail. Bewaar een kopie van de brief (inclusief eventuele bijlagen) in uw eigen dossier.

Indien de wederpartij aan uw sommatie geen gehoor geeft, kunt u vervolgens overgaan tot het treffen van rechtsmaatregelen. U doet er verstandig aan om voor het opstellen van de aansprakelijkstelling een advocaat in te schakelen, zodat uw belangen het beste worden behartigd.

Heeft u schade geleden en wilt u de schadeveroorzakende partij daarvoor aansprakelijk stellen of heeft u juist een aansprakelijkstelling ontvangen, schroom dan niet en neem contact met ons op.

 

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties