073 720 02 00

Ruimtelijk bestuursrecht

Algemeen en bijzonder bestuursrecht

Binnen het bestuursrecht wordt onderscheid gemaakt in algemeen en bijzonder bestuursrecht. Het algemeen bestuursrecht geeft -zoals het woord al zegt- algemene regels voor het bestuursrecht. Deze regels staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Vaak gaat het om regels over het bestuursprocesrecht.

Het bijzonder bestuursrecht richt zich op een bepaald onderdeel van het bestuursrecht. Het ruimtelijk bestuursrecht valt onder ‘bijzonder bestuursrecht’.

Wat is ruimtelijk bestuursrecht?

Met ruimtelijk bestuursrecht bedoelen we alle wet- en regelgeving die gaat over de ruimtelijke inrichting van ons land. De belangrijkste wetten binnen het ruimtelijk bestuursrecht zijn de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Naar verwachting treedt in 2021 de nieuwe Omgevingswet in werking. Deze vervangt een groot aantal andere wetten waaronder de Wabo en Wro.

Structuurvisies, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen

Gemeenten leggen hun lange termijnvisie en de grote lijnen van hun ruimtelijke ordeningsbeleid vast in een ‘structuurvisie’. Deze structuurvisie wordt daarna uitgewerkt in een bestemmingsplan. In een bestemmingsplan wordt voor een deel van de gemeente exact vastgelegd welke bestemming aan een perceel wordt toegekend en wat er gebouwd mag worden. Als u daadwerkelijk wilt gaan bouwen is een omgevingsvergunning nodig. De gemeente toetst dan uw aanvraag aan het bestemmingsplan.

Het ruimtelijk bestuursrecht is een boeiend rechtsgebied waarin ontwikkelingen snel gaan. Wij van Snijders Bestuursrecht zijn en blijven constant op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Heeft u een vraag over het ruimtelijk bestuursrecht of het staats- en bestuursrecht? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen u goed van dienst zijn.

Wij stellen aan u voor

Onze specialisten

Heeft u een echt goede advocaat nodig? Een juridisch adviseur? Of een allround juridisch partner? Onze specialisten helpen u graag.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 49 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 49 referenties