073 720 02 00

Subsidierecht

Een subsidie is een geldbedrag dat door de overheid wordt verstrekt voor activiteiten die bedrijven, organisaties of particulieren gaan ontplooien. Hierbij mag het niet gaan om goederen of diensten die aan het bestuursorgaan worden geleverd. Het gaat bijvoorbeeld om een subsidie voor de landbouw, een subsidie voor bedrijven of een subsidie voor culturele instellingen.

Wat is subsidierecht?

Met subsidierecht bedoelen we alle regels die van toepassing zijn op subsidies. De belangrijkste regels zijn opgenomen in titel 4.2 van de Awb. Uitgangspunt is dat een subsidie altijd moet zijn gebaseerd op een wettelijk voorschrift, bijvoorbeeld een verordening of regeling. De hoofdregels voor subsidies staan in de Awb, de uitwerking in andere regelgeving. Deze gelaagdheid maakt het subsidierecht complex en ingewikkeld.

Subsidie voor landbouw of bedrijven

Veel subsidieregelingen zijn bedoeld voor landbouw of voor bedrijven. In de regeling wordt vastgelegd wie voor subsidie in aanmerking kan komen, aan welke eisen moet worden voldaan, wanneer een subsidie wordt geweigerd en hoe de procedure is geregeld. Bedrijven die voor een subsidie in aanmerking willen komen, weten zo aan welke eisen ze moeten voldoen. Het aanvragen van een subsidie is niet eenvoudig. Vaak zijn aanvraagformulieren lang en moeten veel bewijsstukken worden ingediend. Snijders Bestuursrecht heeft veel ervaring en kan u helpen! Wij ontzorgen en nemen alles voor u uit handen.

Snijders Bestuursrecht voor advies

Wij begeleiden de overheid bij het uitvoeren van subsidietrajecten van A tot Z. Hierdoor bent u er als overheid van verzekerd dat uw subsidieprocedures juridisch correct verlopen. Vanzelfsprekend kunt u ook met losse vragen bij Snijders Bestuursrecht terecht en kunt u ons inschakelen om u in een gerechtelijke procedure bij te staan. Neem contact met ons op.

Ook bedrijven en andere organisaties hebben inmiddels hun weg naar Snijders Bestuursrecht gevonden om hen te adviseren op het gebied van subsidierecht. Wanneer een subsidie wordt geweigerd, staan we u graag bij om deze weigering in een juridische procedure van tafel te krijgen.

Wij stellen aan u voor

Onze specialisten

Heeft u een echt goede advocaat nodig? Een juridisch adviseur? Of een allround juridisch partner? Onze specialisten helpen u graag.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties