073 720 02 00

Hoe hoog is een gemiddelde werving en selectie fee?

We zien in de wereld van werving & selectie een grote diversiteit met betrekking tot de werving en selectie fee die gehanteerd wordt. Deze diversiteit is afhankelijk van de branche waarin men actief is en de complexiteit van de zoekopdracht. Deze complexiteit wordt veroorzaakt door de schaarste op de arbeidsmarkt. Hoe complexer de zoekopdracht hoe hoger de werving en selectie fee.

Risico

Voor veel organisaties is de enorm hoge werving en selectie fee de reden om niet met een werving & selectiebureau in zee te gaan. Dit is ook helemaal niet gek, want voor het aantrekken van een nieuwe medewerker met een jaarsalaris van bijvoorbeeld € 50.000,- betaalt u al snel een werving en selectie fee van € 12.500, -. Deze werving en selectie fee wordt doorgaans in twee delen gefactureerd: 50% voor aanvang van het dienstverband en de overige 50% na de proeftijd van één maand. Dus nadat u de volledige werving en selectie fee hebt betaald, loopt u als organisatie ook nog eens het risico dat de betreffende nieuwe medewerker na vier maanden zijn arbeidsovereenkomst opzegt. Zeg maar dáág tegen de reeds betaalde werving en selectie fee van € 12.500, -. Of de nieuwe werknemer voldoet toch niet helemaal aan de verwachtingen……ook nu bent u de gehele werving en selectie fee kwijt.

De toegevoegde waarde van een werving & selectiebureau

Vanzelfsprekend zijn veel organisaties huiverig om dergelijke risico’s te lopen, maar zijn daarnaast wel naarstig op zoek naar nieuw talent voor hun organisatie. Talent dat in de huidige arbeidsmarkt erg lastig te vinden is, maar waar u wel om staat te springen. Het zelf aantrekken van nieuw talent is een zeer tijdrovende bezigheid. Naast het schrijven van een pakkende vacaturetekst (u wilt namelijk dat de kandidaat getriggerd wordt om bij uw bedrijf te solliciteren), het uitzetten van de vacature op de verschillende media’s (ook hier zit een prijskaartje aan en bij de meeste arbeidsbemiddelingsbureaus zijn deze kosten inbegrepen), het opvolgen van alle reacties op de geplaatste vacatures, is het actief searchen van schaars talent een vak apart. Een goede recruiter heeft een uitstekend netwerk met de juiste gespecialiseerde kandidaten, weet waar hij/zij de kandidaten kan vinden, kent de cultuur van de organisatie en weet die te matchen met kwaliteiten en behoeftes van de kandidaat. Daarnaast kan een goede recruiter u ook ondersteunen tijdens de sollicitatieprocedure en vervolgens bij het onboardingsproces nadat een kandidaat is aangenomen.

Dus hoewel de werving en selectie fee vaak erg hoog is, brengt een gespecialiseerde recruiter u wel het talent waar u naar op zoek bent en bespaart u veel tijd en moeite die u liever in uw corebusiness wilt investeren.

Werving & selectiebureau vs. corporate recruiter

De toegevoegde waarde van een professionele recruiter is voor veel organisaties in de huidige schaarste op de arbeidsmarkt wel duidelijk. Maar wanneer kiest u voor een werving & selectiebureau en wanneer overweegt u als organisatie een corporate recruiter aan te nemen? Uit onderzoek blijkt dat een gemiddelde werving en selectie fee € 10.000, – is. Een goede recruiter kost al snel € 150.000, – per jaar. Naast het salaris en werkgeverslasten is dit bedrag ook inclusief werkruimte, computer, telefoon, vervoer, etc. Dus wanneer u als organisatie meer dan 15 complexe vacatures per jaar hebt, dan zou u kunnen overwegen een corporate recruiter aan te nemen. Vergeet niet dat dan de kosten voor het uitzetten van de vacatures op de verschillende job boards ook voor eigen rekening komen.

Bij Snijders Interim loopt u geen risico!

Omdat voor veel organisaties een corporate recruiter niet van toepassing is, maar zij wel ondersteuning zoeken van een professionele recruiter, biedt Snijders Interim, in de werving & selectiebranche, een unieke service. Een werving en selectie fee die altijd lager is dan de gemiddelde 20%– 30% en door de uitgestelde betaling loopt u als organisatie geen enkel risico.

Snijders Interim hanteert namelijk, in tegenstelling tot andere werving en selectiebureaus, geen torenhoge werving en selectie fee. Wij hanteren een vast tarief afhankelijk van het profiel van de kandidaat. Dit is voor u aanzienlijk goedkoper dan wanneer u een werving en selectie fee betaalt die afhankelijk is van het jaarinkomen van de kandidaat. Wij zullen dit tarief voor aanvang van onze zoektocht duidelijk aan u communiceren.

Naast een lager tarief vinden wij het nog belangrijker dat u geen risico loopt. Wanneer u een kandidaat aanneemt, moet u vaak de gehele werving en selectie fee voor aanvang van het dienstverband voldoen. Soms wordt 50% voor aanvang gefactureerd en de tweede 50% na het verstrijken van de proeftijd van één maand. Maar hoe zit het dan wanneer de kandidaat na twee, drie of vier maanden besluit dat hij/zij ergens anders gaat werken? Of wanneer de kandidaat toch niet helemaal aan de verwachtingen voldoet? U bent dan in negen van de tien gevallen het volledige bedrag kwijt! Niet bij Snijders Interim!

Graag maken wij kennis met u en uw organisatie!

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties