073 720 02 00

Aanbestedingsrecht

Wat is aanbestedingsrecht?

Met aanbestedingsrecht bedoelen we alle regels die van toepassing zijn op het aanbesteden van overheidsopdrachten. In de Aanbestedingswet 2012 staan de belangrijkste regels voor aanbestedingen. Deze wet is gebaseerd op de Europese regelgeving. Bij aanbesteden moet de aanbestedende dienst vier uitgangspunten in acht nemen:

  • Gelijke behandeling van ondernemers
  • Niet-discriminerend handelen
  • Transparant handelen
  • Eisen, voorwaarden en criteria moeten proportioneel zijn

Binnen het aanbestedingsrecht gelden verschillende drempelwaarden voor Europees aanbesteden. Deze drempelwaarden worden elke twee jaar opnieuw vastgesteld door de Europese Commissie. Wanneer de waarde van een opdracht boven de drempelwaarde uitkomt, moet deze Europees worden aanbesteed.

Aanbestedingsrecht voor overheden

Het aanbestedingsrecht voor overheden is ingewikkeld en vraagt om specialistische kennis. Ook gaan de ontwikkelingen van de jurisprudentie in dit vakgebied snel.

Regelmatig worden aan onze specialisten vragen gesteld als: Wanneer is een inschrijving (on)geldig? Mag een inschrijver zijn inschrijving na gunning nog wijzigen? Mag ik als overheid een aanbesteding na de gunning nog intrekken?

Wij begrijpen dat (Europees) aanbesteden geen dagelijkse kost is en dat u als overheid niet altijd specialistische kennis over het aanbestedingsrecht voor overheden in huis heeft.

Snijders Bestuursrecht voor advies

Wij begeleiden overheden bij het uitvoeren van aanbestedingstrajecten van A tot Z. Hierdoor bent u er als overheid van verzekerd dat uw aanbestedingsprocedure juridisch correct verloopt en dat u geen risico’s loopt. Vanzelfsprekend kunt u ook met losse vragen over het aanbestedingsrecht bij Snijders Bestuursrecht terecht en kunt u ons inschakelen om u in een gerechtelijke procedure bij te staan.

Wij stellen aan u voor

Onze specialisten

Heeft u een echt goede advocaat nodig? Een juridisch adviseur? Of een allround juridisch partner? Onze specialisten helpen u graag.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties