073 720 02 00

De dagvaardingsprocedure

Door Bijgewerkt op Geen categorie

De dagvaardingsprocedure

Een dagvaardingsprocedure begint met het opstellen en laten uitbrengen van een dagvaarding. Een dagvaarding is een officiële oproeping waarin een persoon of bedrijf wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. In de dagvaarding staat onder andere de vordering die de eisende partij op zijn wederpartij heeft of in ieder geval denkt te hebben. Een dagvaarding wordt meestal door een jurist of advocaat opgesteld omdat iedere dagvaarding aan bepaalde wettelijke verplichtingen moet voldoen om geldig te zijn als oproeping. Als deze verplichtingen ontbreken of verkeerd zijn, dan kan de rechter de vordering van de eisende partij niet inhoudelijk behandelen. De tegenpartij, die verweerder wordt genoemd, krijgt na een oproeping de mogelijkheid om op de vordering uit de dagvaarding (schriftelijk) te reageren.

De dagvaarding heeft meerdere functies. Denk aan zowel het (exact) omschrijven van de vordering als het geven van termijnen voor het voeren van verweer en het geven van informatie aan de rechter voor het uitspreken van een vonnis.

Wat staat er in een dagvaarding?

Een eisende partij (dit kunnen ook meerdere eisende partijen zijn) moet in de dagvaarding zijn vordering op zijn tegenpartij (dit kunnen ook meerdere tegenpartijen zijn) omschrijven. De eiser noemt in de dagvaarding de omstandigheden die hebben geleid tot zijn vordering op de wederpartij. De eiser doet als het ware zijn kant van het verhaal. De gedaagde kan in de conclusie van antwoord op zijn beurt zijn kant van het verhaal vertellen en in de dagvaarding wordt hem daarvoor een vaste termijn gegeven. In het slot van de dagvaarding – het petitum – staat de vordering van de eiser en wat hij precies van de rechter verlangt om het vonnis te bepalen.

Een rechter kan in zijn vonnis een veroordeling uitspreken maar dan dient de rechter wel te weten wát die veroordeling exact moet zijn. Dit kan bijvoorbeeld een veroordeling van de wederpartij tot betaling van een geldsom zijn, zoals betaling van een onbetaald gelaten factuur of betaling van een schadevergoeding. Ook een vordering tot veroordeling van de tegenpartij om iets te doen of juist niet te doen is mogelijk. Denk daarbij aan een vordering tot het leveren van goederen (iets doen) of een vordering tot het stoppen met het overtreden van een contractsbepaling, zoals een non-concurrentiebeding (iets niet doen). Aan deze laatste vorderingen (iets doen of juist niet doen) wordt vaak een dwangsom verbonden.

In hoger beroep heet de dagvaarding een appeldagvaarding. De gronden van het hoger beroep hoeven niet in de appeldagvaarding te worden opgenomen. Deze gronden kunnen later in een memorie van grieven worden opgenomen. In de appeldagvaarding staat dus enkel dát er hoger beroep wordt ingesteld.

Hoe lang duurt een dagvaardingsprocedure?

Het antwoord op de vraag ‘Hoe lang duurt een dagvaardingsprocedure?’ is niet eenvoudig. Een dagvaardingsprocedure heeft namelijk geen vaste duur. De dagvaardingsprocedure kan enkele weken tot jaren in beslag nemen. Een dagvaardingsprocedure duurt slechts enkele weken als er geen reactie komt op de dagvaarding. In dat geval zal de rechter verstek tegen de gedaagde partij verlenen en de vordering van de eiser toewijzen zolang de vordering niet onrechtmatig of ongegrond is in de ogen van de rechter.

Als de gedaagde partij wel reageert dan moet die partij wel binnen vier (kanton) of zes (rechtbank) weken een conclusie van antwoord indienen. Bij de kantonrechter kan ook mondeling verweer worden gevoerd. Vanaf dat moment kan de procedure nog steeds vele kanten op. De rechter kan bepalen dat er een mondelinge behandeling wordt gepland. Of dat een tweede schriftelijke ronde wordt gehouden waarbij de eisende partij weer kan reageren op de conclusie van antwoord van de gedaagde partij. De gedaagde partij mag dan weer op de reactie van de eiser reageren.

In een dagvaardingsprocedure kunnen getuigenverhoren worden gepland, de rechter kan een plaatsopneming doen of deskundigen kunnen worden gehoord. Al dit soort handelingen zijn van invloed op de dagvaardingsprocedure waardoor een tijdsinschatting vaak lastig te geven is. Het is nu eenmaal mede afhankelijk van alle betrokken partijen en de rechtbank.

Wat doet een deurwaarder met een dagvaarding?

Een deurwaarder is iemand die bevoegd is om de dagvaarding af te geven aan de tegenpartij. Dat alleen een deurwaarder bevoegd is om dit te doen, is niet vreemd omdat een dagvaarding een officieel document is waarop wettelijke voorschriften van toepassing zijn die ook strikt moeten worden gevolgd. Een deurwaarder kan voor een rechtsgeldige oproeping de dagvaarding overhandigen aan de juiste persoon, zoals een pakketbezorger dat doet of hij kan deze in de brievenbus achterlaten.

Wat moet ik doen als ik een dagvaarding heb ontvangen?

Als u een dagvaarding hebt ontvangen, kunt u het best zo spoedig mogelijk contact opnemen met ons kantoor. Vanaf ontvangst van de dagvaarding begint de termijn voor het voeren van verweer te lopen. Wij kunnen met u het tijdschema bespreken en wat er vanaf dat moment staat te gebeuren. Bovendien kan een advocaat uitleggen wat er precies van u wordt gevorderd. Als dat eenmaal duidelijk is, kan een op maat geschreven verweer worden opgesteld.

Iemand dagvaarden: wat moet ik doen als ik iemand wil dagvaarden?

Als u iets te vorderen hebt van iemand of een procedure wilt starten, kunt u contact met ons opnemen zodat wij uw vordering, in de vorm van een dagvaarding, kunnen opstellen. Wij schakelen vervolgens de deurwaarder in om deze uit te brengen (te overhandigen aan de wederpartij) en zorgen dat de dagvaarding bij de juiste rechter belandt.

Lees ook:

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties