073 720 02 00

Het verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht is het belangrijkste rechtsgebied binnen franchise. De franchiseovereenkomst vormt immers de basis voor de samenwerking tussen de franchisegever en de franchisenemer. En wij zijn dé advocaat verbintenissenrecht, van algemeen tot specifiek.

Verbintenissenrecht: van algemeen tot specifiek

Het verbintenissenrecht beperkt zich niet tot de franchiseovereenkomst. Ook bij een intentieverklaring, een geheimhoudingsovereenkomst en het PID (precontractuele informatiedocument) speelt het verbintenissenrecht een rol. In welk document dan ook, geldt dat daar voor zowel de franchisegever en de franchisenemer rechten en verplichtingen uit voortvloeien.

Veel voorkomende onderwerpen in de franchiseovereenkomst zijn de inhoud en omvang van het recht van franchise, de vergoedingen die de franchisenemer dient te betalen en welke verplichtingen daar tegenover staan voor de franchisegever, het zelfstandig ondernemerschap van de franchisenemer en de mate van vrijheid die de franchisenemer daarbij heeft, de duur van de franchiseovereenkomst, de opleiding en training van de franchisenemer (en werknemers), marketing- en promotieactiviteiten, geheimhouding, concurrentiebeding, de overdracht tijdens of na afloop van de franchiseovereenkomst en de wijze van beëindiging.

Waar voor de inwerkingtreding van de Wet franchise vaak werd teruggevallen op het “algemene” verbintenissenrecht is de rol daarvan nu afgenomen. De Wet franchise kent een aantal zeer specifieke (dwingendrechtelijke) bepalingen over de precontractuele verstrekking van informatie, de tussentijdse wijziging, de beëindiging en het (verplichte) overleg tussen de franchisegever en de franchisenemer.

Zo zijn franchisegevers verplicht een (uitgebreid) precontractueel informatiedocument aan de franchisenemer te overhandigen, kunnen wijzigingen met een financiële impact uitsluitend doorgevoerd worden met instemming van de franchisenemers, dient er verplicht overleg plaats te vinden tussen de franchisegever en de franchisenemer, kent het concurrentiebeding strenge voorwaarden en dient er een goodwill bepaling opgenomen te worden.

Neem contact op met de advocaat verbintenissenrecht

Heeft u vragen over het verbintenissenrecht in het algemeen of kunt u wel wat hulp gebruiken op het gebied van de franchiseovereenkomst? Neem dan contact op met dé advocaat verbintenissenrecht.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties