073 720 02 00

Dé advocaat verbintenissenrecht

In het Nederlandse Burgerlijk Wetboek is het verbintenissenrecht geregeld. Verbintenissen kunnen ontstaan uit de wet, uit overeenkomst of het betreft natuurlijke verbintenis. Uit de wet ontstane verbintenissen, kunnen bijvoorbeeld voortvloeien uit onrechtmatige daad. Verbintenissen uit overeenkomst betreffen bijvoorbeeld arbeidsovereenkomst, koopovereenkomst of huurovereenkomst. Snijders Advocaten is thuis in het verbintenissenrecht. Een advocaat verbintenissenrecht kent dus de regels rondom verbintenissen in zijn algemeenheid.

De meest voorkomende verbintenissen in onze praktijk zijn verbintenissen uit overeenkomsten. Uit alle overeenkomsten vloeien verbintenissen voort. Deze verbintenissen kunnen worden afgedwongen door sommatie en zo nodig een procedure. Dat kan in kort geding of in een bodemprocedure.

Een verbintenis die moet worden nagekomen

Het woord verbintenis zegt het al: er is een verplichting, een verbintenis, die moet worden nagekomen. Dat kan zijn het nakomen van een afspraak of het vergoeden van schade. Of beide. Een goede advocaat verbintenissenrecht zoekt direct en zeer nauwkeurig naar de ontstane verbintenis, de rechtsgrond en de feiten van de omstandigheden van het geval. Zo herleidt deze advocaat in het verbintenissenrecht direct de verbintenis(sen), de juiste tegenpartij, de consequenties van de ontstane verbintenis en hoe deze af te dwingen.

Dit luistert vrij nauw, veel nauwer vaak dan een gemiddelde niet-jurist vermoedt. Zeer specifiek zal een rechter moeten worden geïnformeerd over de feiten en de rechtsgrond, wil de verbintenis in rechte komen vast te staan.

Verbintenis uit overeenkomst

Het merendeel van de praktijk en expertise van Snijders Advocaten ziet op verbintenissen uit overeenkomst. We procederen immers meestal over de vraag of een bepaalde overeenkomst wel of niet (correct) is nagekomen. Dat is bij team litigation, bij team incasso en bij team arbeidsrecht hetzelfde.

Ook team m&a – contracten – ondernemingsrecht is het merendeel als advocaat verbintenissenrecht te duiden. Immers, zij adviseren onze relaties over overeenkomsten, zoals koopovereenkomsten, ‘S.P.A.’s, aannemingsovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, huurovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, directie overeenkomsten et cetera, et cetera.
Maak dus voor een vraag over een onrechtmatige daad of een overeenkomst direct een afspraak met een van onze specialisten!

Wij stellen aan u voor

Onze specialisten

Heeft u een echt goede advocaat nodig? Een juridisch adviseur? Of een allround juridisch partner? Onze specialisten helpen u graag.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 49 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 49 referenties