073 720 02 00

Dé advocaat verbintenissenrecht

In het Nederlandse Burgerlijk Wetboek is het verbintenissenrecht geregeld. Verbintenissen kunnen ontstaan uit de wet, uit overeenkomst of het betreft natuurlijke verbintenis. Uit de wet ontstane verbintenissen, kunnen bijvoorbeeld voortvloeien uit onrechtmatige daad. Verbintenissen uit overeenkomst betreffen bijvoorbeeld arbeidsovereenkomst, koopovereenkomst of huurovereenkomst. Snijders Advocaten is thuis in het verbintenissenrecht. Een advocaat verbintenissenrecht kent dus de regels rondom verbintenissen in zijn algemeenheid.

De meest voorkomende verbintenissen in onze praktijk zijn verbintenissen uit overeenkomsten. Uit alle overeenkomsten vloeien verbintenissen voort. Deze verbintenissen kunnen worden afgedwongen door sommatie en zo nodig een procedure. Dat kan in kort geding of in een bodemprocedure.

Een verbintenis die moet worden nagekomen

Het woord verbintenis zegt het al: er is een verplichting, een verbintenis, die moet worden nagekomen. Dat kan zijn het nakomen van een afspraak of het vergoeden van schade. Of beide. Een goede advocaat verbintenissenrecht zoekt direct en zeer nauwkeurig naar de ontstane verbintenis, de rechtsgrond en de feiten van de omstandigheden van het geval. Zo herleidt deze advocaat in het verbintenissenrecht direct de verbintenis(sen), de juiste tegenpartij, de consequenties van de ontstane verbintenis en hoe deze af te dwingen.

Dit luistert vrij nauw, veel nauwer vaak dan een gemiddelde niet-jurist vermoedt. Zeer specifiek zal een rechter moeten worden geïnformeerd over de feiten en de rechtsgrond, wil de verbintenis in rechte komen vast te staan.

Verbintenis uit overeenkomst

Het merendeel van de praktijk en expertise van Snijders Advocaten ziet op verbintenissen uit overeenkomst. We procederen immers meestal over de vraag of een bepaalde overeenkomst wel of niet (correct) is nagekomen. Dat is bij team litigation, bij team incasso en bij team arbeidsrecht hetzelfde.

Ook team m&a – contracten – ondernemingsrecht is het merendeel als advocaat verbintenissenrecht te duiden. Immers, zij adviseren onze relaties over overeenkomsten, zoals koopovereenkomsten, ‘S.P.A.’s, aannemingsovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, huurovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, directie overeenkomsten et cetera, et cetera.
Maak dus voor een vraag over een onrechtmatige daad of een overeenkomst direct een afspraak met een van onze specialisten!

Wij stellen aan u voor

Onze specialisten

Heeft u een echt goede advocaat nodig? Een juridisch adviseur? Of een allround juridisch partner? Onze specialisten helpen u graag.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties