073 720 02 00
Nieuws

Wat kost een scheiding gemiddeld?

Door Bijgewerkt op Nieuws

Eén van de meest gestelde vragen tijdens een eerste gesprek bij ons op kantoor is toch wel: “Wat kost scheiden mij nu eigenlijk?” Een begrijpelijke vraag, want een scheiding is ingrijpend en zorgt voor veel onzekerheid bij mensen: “Hoe gaat de toekomst eruit zien? Kan ik mijn huis nog wel betalen als ik er alleen voorsta?” Het is in dat opzicht prettig als men in ieder geval de kosten van de scheiding weet.

Kosten scheiding

Om vóóraf een inschatting van de kosten te kunnen maken, is allereerst van belang om na te gaan of iemand in aanmerking komt voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand.

In het bevestigende geval, kan men relatief “goedkoop” scheiden. De advocaat vraagt dan namelijk een toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. De kosten die de advocaat maakt, worden op basis van een toevoeging gedeeltelijk door die Raad vergoed. Of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand is afhankelijk van uw inkomen en vermogen in het peiljaar dat door de Raad voor Rechtsbijstand wordt gehanteerd. Gaat u voor meer informatie hierover naar de website van de Raad: https://www.rvr.org/nieuws/2018/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2019.html.

Komt u vanwege een hoog inkomen en/of vermogen niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan zult u de advocaatkosten zelf moeten voldoen. Wat scheiden u dan gaat kosten, is van meerdere factoren afhankelijk.

Allereerst is uiteraard het uurtarief dat de betreffende advocaat hanteert relevant. Aangezien u vrij bent in het kiezen van uw advocaat, hebt u daarop invloed. Waar u geen invloed op hebt, is het griffierecht dat de rechtbank in rekening brengt indien er een procedure moet worden gevoerd. Een procedure moet in ieder geval gevoerd worden indien u getrouwd bent, omdat alleen de rechter de echtscheiding kan uitspreken. Het griffierecht bedraagt in 2019 € 297,00.

Ten tweede kan de mate waarin u en uw (aanstaande ex-)partner nog ‘on speaking terms’ zijn invloed hebben op de totale kosten. Wanneer u bijvoorbeeld in onderling overleg afspraken kunt maken over de kinderen, of de verdeling van uw inboedel, eventuele spaargelden, de woning, enzovoorts, zal uw advocaat die afspraken ‘slechts’ hoeven vast te leggen. Onderhandelen en/of procederen over die onderwerpen is dan niet nodig en dat bespaart uiteraard kosten.

Als u het over de afwikkeling, althans gevolgen van de scheiding met elkaar eens bent, kan – in geval van een huwelijk – de echtscheiding door middel van een gemeenschappelijk verzoekschrift worden aangevraagd. Het griffierecht wordt dan bij helfte gedeeld en de rechtbank spreekt de echtscheiding binnen enkele weken uit. Ook daarmee bespaart u kosten, omdat een zitting (waar u verplicht met een advocaat naartoe moet) achterwege kan blijven.

Slot

Een eenduidig antwoord op de vraag “wat kost scheiden?” is er helaas niet. Wilt u de kosten van de scheiding zo veel mogelijk beperken (en daarmee ook de duur van de procedure), dan is het aan te raden om, al dan niet onder begeleiding van een advocaat, in overleg met uw partner afspraken te maken over de gevolgen van de echtscheiding. U kunt ook kiezen voor mediation, waarbij een mediator u samen, als onpartijdige derde, begeleidt bij de totstandkoming van een regeling.

Als u door middel van onderling overleg overeenstemming bereikt over de afwikkeling, kan de echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek worden uitgesproken en blijven de kosten van de procedure veelal beperkt.

Mocht u meer informatie willen, neem dan contact op met ons kantoor.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties