073 720 02 00

Hoe kan ik bankbeslag leggen op een rekening?

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.

Conservatoire beslaglegging vs. executoriale beslaglegging

De advocaat vraagt door middel van een verzoekschrift toestemming aan de rechtbank om conservatoir beslag te mogen leggen op een bankrekening. Formeel heet dat een derdenbeslag, omdat onder een derde (de bank) beslag wordt gelegd ten laste van de wanbetaler.

De bank is dan gehouden om het geld dat op de bankrekening staat, onder zich te houden, in afwachting van een uitspraak.

Ook kan er na het behalen van een vonnis beslaglegging op een bankrekening van de wanbetaler worden gedaan. Dan heet het niet een conservatoir beslag, maar een executoriaal beslag.

Als er geen positief saldo op de bankrekening staat, dan is het beslag niet ‘raak’. Op een negatief saldo kan in Nederland geen beslag worden gelegd, ook niet als er kredietruimte is en de wanbetaler dus nog kredietruimte heeft om geld op te nemen of te gebruiken.

Bankbeslag leggen: een strategisch effect

Bankbeslag leggen op een rekening heeft vaak ook een strategisch effect. De tegenpartij wordt dan vaak ‘lam gelegd’ omdat er geen betalingen meer kunnen worden gedaan. Dat is al snel heel vervelend bij de bedrijfsvoering. Beslaglegging op de bankrekening kan worden opgeheven bij een bankbeslag / beslag op een bankrekening, als er voldoende vervangende zekerheid is gesteld. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie. Ook kan er bijvoorbeeld een bedrag ter zekerheid worden gestort op een derdenrekening. Andere zekerheden zijn ook denkbaar. Bij een voldoende zekerheidstelling is degene die beslag heeft gelegd verplicht om het beslag op te heffen.

Beslaglegging kan veel schade veroorzaken. Mocht dus blijken dat het vorderingsrecht niet bestaat of heeft bestaan, dan kan degene die is getroffen door het beslag, de daardoor veroorzaakte schade verhalen op de tegenpartij.

Snijders Advocaten is gespecialiseerd in het leggen van beslag alsook het verhalen van schade als gevolg van een onrechtmatig beslag. Maak direct een afspraak of vraag een offerte aan via dsnijders@snijders-advocaten.nl.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 49 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 49 referenties