073 720 02 00

Dit doen we

Snijders Franchise is een advocatenkantoor dat kan bogen op jarenlange ervaring met (grote) franchiseformules. We zijn een betrouwbare partner van bekende en startende franchisegevers en ondernemingen in samenwerkingsverbanden. Ook franchisenemers weten ons te vinden.

Advies

Snijders Franchise is een gespecialiseerd advocatenkantoor waarbij proactieve advisering in combinatie met de Snijders winnaarsmentaliteit er voor zorgt dat u optimaal wordt bijgestaan, als het moet in de rechtszaal.

Overname

Er komt heel wat kijken bij een overname van een franchisevestiging of franchisefomule. Dit geldt voor zowel voor de franchisegever als voor de franchisenemer. Kies voor een succes door een goede voorbereiding en laat de specialisten van Snijders Franchise u begeleiden.

Franchiseovereenkomst

Bij ons kunt u terecht voor het opstellen van franchiseovereenkomsten, maar ook voor individuele en collectieve belangenbehartiging en geschilbeslechting. Ook op het gebied van verbintenissenrecht, huurrecht, mededingingsrecht en intellectueel eigendomsrecht staan we u bij.

Onze specialisaties

Het franchiserecht is bij uitstek een rechtsgebied waarin veel specialismen terugkomen. Zo zijn franchiseovereenkomsten vaak gekoppeld aan huurovereenkomsten, rusten er intellectuele eigendomsrechten op het merk en vormt verbintenissenrecht de basis voor de samenwerking.

Franchiserecht

Sinds de invoering van de Wet franchise zijn de verplichtingen voor de franchisegever en de franchisenemer aangescherpt. Dit geldt voor het begin van de samenwerking, tijdens de samenwerking én daarna.

Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht is het belangrijkste rechtsgebied binnen franchise. De Wet franchise heeft betrekking op alle verbintenissen binnen de franchiseverhouding. Een goede begeleiding van een gespecialiseerd franchise advocaat voorkomt veel problemen.

Instemmingsrecht

Met de invoering van de Wet franchise hebben franchisenemers een wettelijk instemmingsrecht. Het wettelijke instemmingsrecht brengt meer verplichtingen met zich mee dan u denkt.

Snijders Franchise

Franchise advocaat met een proactief advies

Snijders Franchise

De advocaten van Snijders Franchise beschikken over jarenlange ervaring in de franchisewereld met bijbehorend track record. Wij zijn huisadvocaat van diverse landelijke franchiseorganisaties en behoren hiermee tot de  franchise advocaat top van Nederland.

Snijders Franchise is een gespecialiseerd advocatenkantoor waarbij proactieve advisering in combinatie met de Snijders winnaarsmentaliteit er voor zorgt dat u optimaal wordt bijgestaan, als het moet in de rechtszaal.

Diverse grote franchiseformules kiezen voor Snijders Franchise vanwege de full-service benadering. Is een gang naar de rechter onvermijdelijk, dan kunt u rekenen op onze jarenlange proceservaring.

Bij Snijders Franchise kunt u dus niet alleen terecht voor het opstellen van franchiseovereenkomsten, maar ook voor alle andere overeenkomsten die daarbij horen (zoals een precontractueel informatiedocument). Individuele en collectieve belangenbehartiging behoort ook tot de dagelijkse praktijk van Snijders Franchise.

  • Ervaring
    Snijders Franchise heeft jarenlange ervaring in de franchisewereld. U kunt rekenen op deskundige begeleiding.
  • Full service
    Begeleiding van de precontractuele fase tot aan de rechtszaal.
  • Specialisatie
    Franchise is een vak apart. Snijders Franchise beheerst dit vak als geen ander.

Wij stellen aan u voor

Onze specialisten

Heeft u een echt goede advocaat nodig? Een juridisch adviseur? Of een allround juridisch partner? Onze specialisten helpen u graag.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties