073 720 02 00

Procederen bij de hoge raad

Procederen bij de Hoge Raad is anders dan in eerste aanleg (bij de rechtbank of de kantonrechter) en anders dan in hoger beroep (bij het hof). De rechtbank en het hof zijn feitelijke instanties. Zij stellen de feiten vast in uw geschil en spreken op basis daarvan recht. De Hoge Raad moet het doen met deze feitenvaststelling. Hij gaat niet zelf over de feiten.

In de procedure bij de Hoge Raad wordt alleen beoordeeld of het recht in feitelijke instanties juist is toegepast en geïnterpreteerd. Ook toetst de Hoge Raad of de uitspraak in laatste feitelijke instantie voldoende gemotiveerd is. Dit is gelegen in de voornaamste taak die de Hoge Raad heeft: hij dient de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling te bewaken. De Hoge Raad is dan ook de hoogste rechtsprekende instantie in Nederland. De Hoge Raad is gevestigd in Den Haag.

Parket bij de Hoge Raad

Bij de Hoge Raad is een parket. Aan het hoofd van dit parket staat de zogenoemde procureur-generaal.

Het parket adviseert de Hoge Raad (over de beoordeling van de voorliggende zaak) en wordt daarbij ondersteund door het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad. Het parket is onafhankelijk. Het advies van het parket bij de Hoge Raad aan de Hoge Raad wordt gegeven middels een zogenoemde conclusie. Deze conclusie wordt genomen na het schriftelijke debat van partijen in de cassatieprocedure. In het merendeel van de cassatieprocedures wordt het advies van het parket bij de Hoge Raad door de Hoge Raad gevolgd.

Cassatieadvies voor het procederen bij de Hoge Raad

Om te (kunnen) procederen bij de Hoge Raad moet u zich laten vertegenwoordigen door een cassatieadvocaat, een advocaat bij de Hoge Raad.

Een cassatieadvocaat dient eerst een (positief) cassatieadvies aan u uit te brengen voordat hij een procedure start bij de Hoge Raad (het cassatieberoep instelt).

Snijders Litigation beschikt over een uitgebreid advocatennetwerk en werkt op vaste basis samen met vooraanstaande cassatieadvocaten. Voor uw cassatieadvies en/of uw cassatieprocedure zijn wij daarmee ook de juridische partner die u zoekt. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties