073 720 02 00

De erfrecht advocaat

Terwijl u een periode van rouw doormaakt, moeten er ook meteen allerlei praktische zaken geregeld worden, zoals het opzeggen van abonnementen en lidmaatschappen, het afhandelen van verzekeringen, de belastingaangiften, enzovoorts.

Wat is er geregeld?

Een overlijden roept ook een hoop vragen op:

  • heeft de erflater zijn wensen met betrekking tot de afwikkeling van zijn erfenis in een testament of codicil vastgelegd, of vindt vererving plaats op grond van de wet?
  • áls er een testament of codicil is, hoe moet de inhoud dan worden uitgelegd?
  • is het testament of codicil überhaupt geldig, of was de erflater niet meer in staat om zijn wil te bepalen (wilsonbekwaam)?

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vragen die kunnen rijzen bij erfgenamen en die illustreren hoe belangrijk advies en rechtsbijstand kunnen zijn. Een advocaat erfrecht kan u op die vragen antwoord geven.

Conflicten

Uiteindelijk dient de nalatenschap verdeeld te worden. Die verdeling resulteert ook weer in de nodige vragen, en, helaas, zelfs conflicten. De erfgenamen weten vaak namelijk niet exact wat hun rechten en plichten zijn op grond van het erfrecht en hoe de afwikkeling moet plaatsvinden.

Conflicten kunnen ontstaan tussen de erfgenamen onderling, maar ook met een executeur of vereffenaar, en zelfs schuldeisers van de overledene (de erflater) kan er ruzie ontstaan.

Bij onenigheid over de verdeling / afwikkeling is het van groot belang tijdig informatie en hulp te vragen. Op die manier wordt voorkomen dat de kwestie enkel ingewikkelder wordt en/of escaleert. Een erfrecht advocaat kan u advies geven en helpen (verdere) escalatie te voorkomen.

Snijders Familierecht staat voor u klaar

Het inschakelen van een erfrecht advocaat kan rust en duidelijkheid geven in een periode die al zwaar genoeg is. En voor die advocaat erfrecht kunt u bij Snijders Familierecht terecht.

Wij zorgen ervoor dat u het benodigde advies krijgt en bieden u rechtsbijstand rondom de afwikkeling van de nalatenschap, waarbij het menselijke en emotionele aspect niet uit het oog wordt verloren.

Meer weten? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Wij stellen aan u voor

Onze specialisten

Heeft u een echt goede advocaat nodig? Een juridisch adviseur? Of een allround juridisch partner? Onze specialisten helpen u graag.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 49 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 49 referenties