073 720 02 00

Procederen bij het NAI

Als vorm van arbitrage zijn op de procedure bij het Nederlands Arbitrage Instituut de wettelijke arbitrageregels van toepassing naast het NAI Arbitragereglement 2015. Dit reglement bevat een aanbevolen arbitrageovereenkomst (in diverse talen) dat u in uw overeenkomst kunt opnemen ten einde het NAI bevoegd te laten zijn om te oordelen over een geschil dat voortvloeit uit uw overeenkomst.

In de clausule waarin u de arbitrageovereenkomst neerlegt kunt u ook afspraken maken over het aantal arbiters dat over uw geschil oordeelt, de wijze van benoeming van die arbiters, de taal waarin de arbitrage wordt gevoerd en de plaats van de arbitrage. U kunt dus procederen bij het NAI waar u dat maar wilt.

Het Nederlands Arbitrage Instituut beslist in beginsel op basis van het toepasselijk recht dat partijen samen hebben aangewezen.

Het Nederlands Arbitrage Instituut

Het NAI is het bekendste en grootste algemene arbitrage-instituut in Nederland en is gevestigd in Rotterdam. Het onderwerp van de arbitrage kan overal in gelegen zijn. Zo kunt u procederen bij het NAI over de uitvoering van een IT contract, maar ook over een overeenkomst van opdracht, een bedrijfsovername of een dispuut over (de verkoop van) onroerend goed.

Naast het bevorderen van arbitrage, is het doel van het NAI gelegen in het bevorderen van andere vormen van alternatieve geschilbeslechting. Zo kunt u bij het NAI ook terecht voor bindend advies en mediation.

Het NAI ook voor uw internationaal conflict

Het NAI faciliteert niet alleen nationale arbitrageprocedures. Voor een internationaal conflict kunt u ook bij het NAI terecht. Voordeel van het voorleggen van uw internationaal conflict aan het NAI is gelegen in het feit dat het arbitraal vonnis op grond van het Verdrag van New York uit 1958 in meer dan 150 staten wereldwijd (ook veel niet EU-landen) ten uitvoer kan worden gelegd.

Bent u op zoek naar deskundig en duidelijk advies over geschilbeslechting? Twijfelt u of u moet kiezen voor de weg naar de overheidsrechter of arbitrage moet overeenkomen met uw handelspartner? Leg uw casus aan ons voor.

Wij zijn gespecialiseerd in procesvoering, zowel in het procederen bij de burgerlijke rechter als in het procederen bij het NAI (of andere arbiters). Met onze jarenlange (proces)ervaring zijn wij dé advocaat die u voor uw arbitrageprocedure zoekt.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties