073 720 02 00

Procederen op de Nederlandse Antillen

Op Aruba geldt het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA). Op Curaçao geldt het Burgerlijk Wetboek van Curaçao (BWC), op Sint Maarten geldt het Burgerlijk Wetboek van Sint Maarten (BWSM) en op Bonaire, Sint Eustatius en Saba geldt het Burgerlijk Wetboek van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BW BES).

Inhoudelijk zijn er niet zo veel verschillen met het Nederlandse Burgerlijk Wetboek. Dit komt omdat het statuut van het koninkrijk der Nederlanden bepaalt dat het burgerlijk en handelsrecht in Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten zoveel mogelijk op gelijke wijze wordt geregeld (het zogenoemde concordantiebeginsel). Dit geldt ook voor de rechtspraak.

Procederen op de Nederlandse Antillen doet u in eerste instantie bij één van de vier gerechten in eerste aanleg (het gerecht in eerste aanleg van Aruba, het gerecht in eerste aanleg van Curaçao, het gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten of het gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Voertaal van de procedure is ‘gewoon’ het Nederlands.

Het gemeenschappelijk hof

Procederen op de Nederlandse Antillen in hoger beroep geschiedt voor het gemeenschappelijk hof van justitie. Anders dan voor de gerechten in eerste aanleg, waar één rechter over uw zaak beslist, wordt bij het gemeenschappelijk hof door drie rechters over uw zaak beslist. Ook in hoger beroep is de voertaal het Nederlands.

Snijders Litigation heeft een uitgebreid zakelijk netwerk op de Nederlandse Antillen en procedeert geregeld bij de overzeese gerechten. En niet alleen schriftelijk, indien nodig reizen wij ook af naar het Caribisch gebied om uw zaak mondeling te bepleiten. Voor zover noodzakelijk voor uw zaak werken we samen met een lokale advocaat uit ons netwerk.

Voor het procederen op de Nederlandse Antillen hoeft u het dus niet ver te zoeken. U houdt het dicht bij huis en vertrouwd. Met onze kennis van de lokale wetgeving en onze uitgebreide proceservaring op de Nederlandse Antillen zijn wij uw ideale advocaat voor een overzees geschil.

Terug naar Nederland

Ook voor de Nederlandse Antillen is de Hoge Raad der Nederlanden de hoogste rechtsprekende instantie. De vonnissen van het gemeenschappelijk hof moet u dus aanvechten in Den Haag. Voor cassatieadvies of het voeren van een cassatieprocedure kunt u uiteraard ook bij ons terecht. Zie voor meer informatie onze dienstverlening ‘procederen bij de Hoge Raad’ of neem vrijblijvend contact met ons op voor een persoonlijk advies.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 49 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 49 referenties