073 720 02 00

Alimentatie

Vanaf het moment dat er door u en/of uw partner besloten wordt om uit elkaar te gaan, moet er van alles geregeld worden. Eén van die zaken, betreft de bijdrage in het levensonderhoud. Afhankelijk van uw situatie kan het zo zijn dat er kinderalimentatie en/of partneralimentatie vastgesteld moet worden.

Een aanspraak op partneralimentatie kan aanwezig zijn als een ex-partner niet in staat is om, binnen afzienbare termijn, in zijn of haar levensonderhoud te voorzien. Daar staat echter tegenover dat de ander wel in staat moet zijn om een bijdrage te voldoen. Er moet dus draagkracht zijn.

Indien u samen (minderjarige) kinderen hebt, dan zullen er afspraken moeten worden gemaakt over hun kosten. Zo dient u de hoogte van de kosten te bepalen, ook wel de behoefte genoemd. Ook de financiële ruimte die u ieder hebt om in die kosten bij te dragen (uw draagkracht) is van belang. Tot slot, dient er een verdeling van de kosten gemaakt te worden, waarbij er rekening wordt gehouden met de zorg (kosten in natura) die u ieder als ouder voor de kinderen draagt.

Maatwerk

​Zowel het berekenen van partner- als kinderalimentatie is maatwerk. Jitka Swinkels is dé specialist op dit gebied en is op de hoogte van alle recente regelgeving en rechtspraak.

Wilt u weten of u recht heeft op, of juist een verplichting heeft tot betaling van alimentatie? Neemt u dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak bij ons op kantoor. Jitka staat u graag te woord en bekijkt met u de mogelijkheden.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 49 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 49 referenties