073 720 02 00

Arbeidsovereenkomst

Maar de arbeidsovereenkomst is ook bij uitstek de overeenkomst waarover conflicten ontstaan. Omdat bijvoorbeeld bepaalde afspraken niet goed of niet duidelijk zijn vastgelegd.

Wat is een arbeidsovereenkomst?

In de wet is de arbeidsovereenkomst gedefinieerd als de overeenkomst ‘waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten’.

Een arbeidsovereenkomst bestaat dus uit de volgende componenten:

  • De werknemer is verplicht om arbeid persoonlijk te verrichten;
  • De werkgever is verplicht om het loon te betalen;
  • Er bestaat een gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer;
  • De arbeid wordt gedurende een zekere tijd verricht.

Indien aan al deze vereisten is voldaan, is er sprake van een arbeidsovereenkomst.

Vaststellen of een arbeidsovereenkomst is afgesproken

Of er sprake is van een arbeidsovereenkomst, dient te worden getoetst aan de hand van de feitelijke situatie. Met andere woorden: de feitelijke uitvoering van de overeenkomst is doorslaggevend. Dit kan betekenen dat een overeenkomst geen arbeidsovereenkomst is, ook al hebben partijen dat wel boven de overeenkomst gezet.

In de praktijk komt het voor dat partijen een overeenkomst zijn aangegaan, maar het niet eens zijn over de kwalificatie van de overeenkomst (wel/geen arbeidsovereenkomst). In dat geval zal een rechter moeten beoordelen of tussen partijen een arbeidsovereenkomst is gesloten. De partijbedoeling van partijen – dus wat partijen voor ogen hebben gehad bij het sluiten van de overeenkomst – speelt daarbij een belangrijke rol.

Rechten en plichten bij een arbeidsovereenkomst

Indien wordt vastgesteld dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst, gelden er specifieke regels. In de wet is namelijk een aparte titel over de arbeidsovereenkomst en de rechten en plichten die in dat verband gelden voor werkgever en werknemer, opgenomen. De meeste regels in het arbeidsrecht moeten in beginsel strikt worden nageleefd. Daarom is het belangrijk om allereerst vast te stellen of tussen partijen een arbeidsovereenkomst is gesloten (of niet).

Hulp nodig bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze arbeidsrechtspecialisten.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties