073 720 02 00

Collectief ontslag

Wet Melding Collectief Ontslag

Indien er sprake is van een collectief ontslag, heeft een werkgever een meldingsplicht. Dat betekent dat een werkgever die voornemens is over te gaan tot collectief ontslag, dit schriftelijk moet melden bij het UWV en de betrokken vakbonden. In de melding moet worden aangegeven waarom een werkgever genoodzaakt is om over te gaan tot collectief ontslag.

Reorganisatieplan

De eerste stap bij een collectief ontslag, is het opstellen van een reorganisatieplan. In dit plan staat een uiteenzetting van de bedrijfseconomische redenen (onderbouwd met stukken) en de voorgenomen maatregelen. Maar dit plan bevat ook informatie over de reeds genomen bezuinigingsmaatregelen en een prognose voor de komende maanden. Daarnaast kan het reorganisatieplan ook dienen als basis voor het sociaal plan.

Melding UWV en vakbonden

Het doel van de meldplicht op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag is dat een werkgever de vakbonden in de gelegenheid stelt om in overleg te treden over de voorgenomen ontslagen. Daarnaast is het overleg bedoeld om bijvoorbeeld een sociaal plan op te stellen. Ook het UWV kan proberen om het voorgenomen ontslag te voorkomen.

Adviesrecht ondernemingsraad

Naast de meldplicht, speelt het adviesrecht van de ondernemingsraad bij een collectief ontslag een rol. Het advies moet tijdig bij de ondernemingsraad worden ingewonnen, opdat hun advies nog van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Indien een werkgever weigert het advies van een ondernemingsraad op te volgen, geeft de wet een aantal sancties. Hierbij kan gedacht worden aan het opleggen van een opschortingstermijn ten aanzien van de uitvoering van het besluit.

Meer weten over collectief ontslag in het algemeen of de Wet Melding Collectief Ontslag in het bijzonder? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze arbeidsrechtspecialisten.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties