073 720 02 00

Ontslag bij reorganisatie

Aan een reorganisatie zitten ook veel haken en ogen, in juridische zin. Wij helpen u in de praktijk, om alles in goede banen te leiden en grip op de situatie te houden waarbij we u zoveel mogelijk ontzorgen en tegelijkertijd nauwlettend in de gaten houden dat alle regelgeving goed nageleefd wordt. Samen met u ontwerpen wij uw stappenplan voor de reorganisatie.

Reorganisatie ontslag of wederzijds goedvinden?

Het reorganisatie ontslag is onderworpen aan een stramien van (reorganisatie)regels, niet in de laatste plaats de ontslagvolgorde, ook wel afspiegelingsbeginsel genoemd. Maar het is ook mogelijk om in goed overleg het ontslag met uw werknemer te regelen. Beide processen kunnen ook naast elkaar lopen. Het stappenplan voor de reorganisatie is er om dit goed te stroomlijnen.

Voorbereiden en in kaart brengen van de situatie

Het uitvoeren van een reorganisatie begint bij een goede voorbereiding. Zowel de situatie van het bedrijf als de samenstelling van het personeel moet in kaart gebracht worden. Het reorganisatie ontslag, dat via een ontslagaanvraag bij het UWV loopt, is onderworpen aan drie fasen: het indienen van deel A, deel B en deel C.

Voorafgaand aan de aanvraag van de ontslagvergunning beginnen we met een inventarisatie. Hoeveel werknemers heeft u in totaal? Zijn er ook externe medewerkers? Op welke basis is het personeel werkzaam, bijvoorbeeld tijdelijke contracten, nul-uren contracten, eventueel zzp’ers? In welke functies is het personeel werkzaam, en in hoeverre zijn deze functies vergelijkbaar? Daarbij letten we op functie-inhoud, vakkennis en vaardigheden, niveau en beloning. Hoe lang zijn de werknemers bij het bedrijf in dienst en wat is hun leeftijd? Verder is het ook belangrijk wat er in de cao staat. In sommige gevallen kan in het reorganisatie ontslag ook afgeweken worden van de ontslagvolgorde, bijvoorbeeld als een werknemer hele specifieke kennis heeft, die u niet kunt missen. Ook hierover kunnen wij u uitstekend adviseren.

Verplichtingen van de werkgever

We letten er ook op dat er onderzocht wordt of herplaatsing tot de mogelijkheden behoort en dat u ook in dit opzicht aan uw verplichtingen voldoet. Verder is er de verplichting om een transitievergoeding te betalen en kunnen we u hierover advies geven en de berekening voor u uitvoeren.

Collectief ontslag

Als er bij de reorganisatie sprake is van een collectief ontslag, dus bij het ontslag van meer dan 20 werknemers, dan moet er ook overleg plaatsvinden met de ondernemingsraad of andere personeelsvertegenwoordiging en/of de vakbonden. Een sociaal plan kan bijvoorbeeld het resultaat zijn van dit overleg. In een sociaal plan wordt geregeld wat de gevolgen voor de werknemers zijn.

Kortom, een reorganisatie is geen dagelijkse gebeurtenis en heeft veel impact. Wij hebben de kennis van alle juridische mogelijkheden en valkuilen en ook de nodige ervaring in het begeleiden van bedrijven bij een reorganisatie. Hierdoor zorgen we voor een professionele begeleiding wat het u makkelijker maakt en waardoor u vervolgproblemen en onnodige kosten kunt voorkomen.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties