073 720 02 00

Openbare orde en veiligheid

Wat is openbare orde en veiligheid?

Openbare orde en veiligheid is een breed begrip. Het gaat om een veilige woon- en leefomgeving. Daarom is de burgemeester verantwoordelijk voor de aanpak van drugscriminaliteit en ondermijning, de aanpak van radicalisering, het handhaven van de regels binnen zijn/ haar gemeente, sluiten van overlast gevende panden en de veiligheid van evenementen, etc. Kortom: de burgemeester is ervoor verantwoordelijk dat het dagelijks leven binnen zijn/haar gemeente ordelijk verloopt en dat inwoners zich veilig voelen.

Een ingewikkelde taak, waarvoor de burgemeester stevige bevoegdheden heeft gekregen. Op grond van artikel 13b Opiumwet kan de burgemeester bijvoorbeeld een woning of andere ruimte sluiten wanneer er drugs worden aangetroffen. Met de wet Bibob -de wet Bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur- krijgen bestuursorganen – waaronder de burgemeester – bevoegdheden om (georganiseerde) criminaliteit te voorkomen en te bestrijden. Zo kunnen vergunningen worden geweigerd als er een ernstig vermoeden is dat deze worden gebruikt om geld wit te wassen. Ook is de burgemeester verantwoordelijk voor cameratoezicht, mag hij/zij een tijdelijk huisverbod opleggen en kan een burgemeester noodbevelen en noodverordeningen uitvaardigen.

Het inzetten van deze bevoegdheden gebeurt in uitzonderlijke, niet alledaagse situaties. Wellicht heeft u daarom als burgemeester behoefte aan een advies of second opinion. Wanneer u als burger of bedrijf te maken heeft met een besluit dat u treft, is het ook verstandig juridisch advies in te winnen. Gevolgen kunnen verstrekkend zijn. Uw bedrijfspand kan zomaar voor een jaar worden gesloten door de burgemeester wanneer een hennepkwekerij is aangetroffen.

Dé adviseur op gebied van openbare orde en veiligheid

Mr. Annemarie Posset van Snijders Bestuursrecht heeft veel burgemeesters geadviseerd op het gebied van openbare orde en veiligheid. Daarnaast was ze ook lid van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch. Een uitstekende sparringpartner en adviseur op het gebied van openbare orde en veiligheid dus én ze adviseert ook bedrijven en ondernemers op dit vlak.

Meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties