073 720 02 00

Franchiseovereenkomst – franchisecontract

Een franchiseovereenkomst is een contract tussen franchisegever en franchisenemer. Hierin is vastgelegd hoe zij met elkaar samenwerken en welke rechten en verplichtingen zij hebben. De looptijd van het franchisecontract varieert van 5 tot soms 20 jaar. De franchiseovereenkomst kan gekoppeld zijn met de huurovereenkomst. In dat geval is het verstandig de looptijden gelijk te laten lopen.

Franchiseovereenkomst: de basis van de onderneming

De franchiseovereenkomst vormt de basis van de onderneming van de franchisenemer en is onderverdeeld in verplichtingen en rechten tijdens de zogenaamde precontractuele fase, tijdens de looptijd van de franchiseovereenkomst en voor de beëindiging van de franchiseovereenkomst.

Franchiseovereenkomsten die worden gesloten na 1 januari 2021 vallen onder de Wet franchise.

Een van de verplichtingen die met deze wet samenhangen is het verplichte precontractuele informatiedocument (“PID”). Dit bevat een overzicht voor de franchisenemer welke verplichtingen er worden aangegaan, welke rechten er worden bedongen en geeft een inzicht in (de omvang van) de franchiseformule (hoeveel vestigingen zijn er?). Vaak is ook het handboek een onderdeel van het PID. Er geldt en strikte termijn van 4 weken (zogenaamde “stand-still periode’).

Vaak wordt er ook een geheimhoudingsovereenkomst gesloten en kunnen partijen een intentieverklaring overeenkomen.

Definitie van franchiseovereenkomst

In de eerdergenoemde Wet franchise is de definitie van een franchiseovereenkomst opgenomen. Dit is “de overeenkomst waarbij de franchisegever aan een franchisenemer tegen vergoeding het recht verleent en de verplichting oplegt om een franchiseformule op de door de franchisegever aangewezen wijze te exploiteren voor de productie of verkoop van goederen dan wel het verrichten van diensten”.

Deze definitie is van belang omdat voor de vraag of sprake is van een franchiserelatie niet de benaming of titel die partijen voor hun overeenkomst hanteren maar de feitelijke inhoud van hun onderlinge relatie doorslaggevend is.

De belangrijkste rechten en verplichtingen die zijn opgenomen in een franchiseovereenkomst hebben betrekking op de vergoedingen, bijstand en ondersteuning, instemmingsrechten, de overdracht en de beëindiging.

Laat u adviseren

Het is daarom belangrijk om dit document zorgvuldig te bestuderen en u bij voorkeur te laten adviseren door een in franchise gespecialiseerde advocaat bij het opstellen van een franchiseovereenkomst of een franchisecontract. Het is en blijft tenslotte maatwerk. Bent u op zoek naar een voorbeeld van een franchiseovereenkomst? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties