073 720 02 00

Faillissement aanvragen

Een schuldenaar die zijn schulden niet betaalt, loopt het risico failliet te gaan. Een schuldeiser van de schuldenaar kan het faillissement van de schuldenaar aanvragen of de schuldenaar kan zelf zijn faillissement aanvragen. Het aanvragen van een faillissement is vrij eenvoudig. Het voordeel van een faillissementsaanvraag is daarnaast dat het ook snel is. Een aanvraag tot faillietverklaring wordt op grond van artikel 4 van de Faillissementswet met de hoogste spoed behandeld. Soms volgt de faillissementszitting al enkele dagen na de aanvraag.

De faillissementsrechter zal toetsen of aan de drie vereisten voor het uitspreken van het faillissement is voldaan, zoals die zijn genoemd in artikel 1 van de Faillissementswet. Dat betekent dat als het verzoek plaatsvindt op verzoek van een schuldeiser, dat de verzoeker zijn vorderingsrecht moet aantonen (een overeenkomst en/of factuur waaruit een betalingsverplichting volgt), dat er een tweede schuldeiser moet zijn: een zogenaamde steunvordering (met slechts één vordering/schuldeiser kan het faillissement niet worden uitgesproken) en dat de schuldenaar moet verkeren in een toestand opgehouden hebben te betalen.

Failliet verklaren bedrijf of persoon

Zowel natuurlijke personen als vennootschappen (zowel personenvennootschappen als kapitaalvennootschappen) kunnen failliet worden verklaard. Als een persoon of bedrijf failliet wordt verklaard zal een curator worden aangesteld om te bekijken of er genoeg baten zijn om alle schuldeisers te kunnen betalen. Meestal zal er geen uitkering kunnen plaatsvinden aan de schuldeisers omdat bijvoorbeeld het salaris van de curator, de vordering van de fiscus en de vordering van de bank in veel gevallen eerst uit de baten worden voldaan.

Een faillissement kan vergaande gevolgen hebben voor zowel een privépersoon als een vennootschap. Een faillissementsaanvraag legt grote druk op de schuldenaar. Veel faillissementsaanvragen worden enige tijd aangehouden of weer ingetrokken omdat een regeling over de betaling is getroffen of omdat er verder wordt onderhandeld.

Advocaat faillissementsrecht

Een verzoek tot faillietverklaring moet ingediend worden door een advocaat gespecialiseerd in faillissementsrecht (artikel 5 van de Faillissementswet schrijft dit voor). Neem contact op met Snijders Incasso, dé advocaat faillissementsrecht, om het faillissement van uw schuldenaar door ons aan te laten vragen.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties