073 720 02 00

Beslaglegging

Het conservatoir of executoriaal beslag is een middel dat flink aankomt. Ineens zorgt u er immers voor dat uw tegenpartij verrast wordt en niet kan beschikken over een positief banksaldo. Of u legt beslag op een huis, auto, voorraad of andere goederen. Dat doet pijn. Ook kunt u beslag leggen onder derden. Een zogenaamd derdenbeslag. Dat betekent dat u bijvoorbeeld beslag legt op een bankrekening (bankbeslag). Of u legt derdenbeslag onder een opdrachtgever van uw contractspartij. Hierdoor blokkeert u de betaling van die opdrachtgever aan uw contractspartij. Heel vervelend. Ook kunt u beslag leggen op aandelen (aandelenbeslag) of beslag op een bedrijf. Of op een schip, het zogenaamd maritaal beslag.

Als specialisten in beslaglegging zijn wij bij Snijders Litigation advocaten vrijwel dagelijks bezig met beslag leggen. Als u hierover vrijblijvend van gedachten wilt wisselen, maak gerust een afspraak met een van onze specialisten in beslaglegging. Of stuur een e-mail met uw vraag.

Beslag leggen

Een beslag dat u legt, kan conservatoir of executoriaal zijn. Conservatoir beslag is een beslag dat wordt gelegd om zeker te zijn dat gelden of goederen worden veilig gesteld. Als heftig bij-effect kan een conservatoir of executoriaal beslag betekenen dat u bijvoorbeeld de bedrijfsvoering van uw contractspartij (tijdelijk) stil legt. Of de overdracht van een huis of bedrijfspand of bijvoorbeeld aandelen blokkeert.

Bij privé personen kan beslag op een woning of een loonbeslag/beslag op salaris soms heel doeltreffend zijn.

Beslaglegging opheffen

Als er beslag is gelegd, kan dat er onder omstandigheden ook af. Het beslag kan er af gehaald worden door onze specialisten. Bijvoorbeeld door opheffing van het beslag te vorderen, buitengerechtelijk. Dat kan ook in kort geding of tijdens een lopende procedure. Ook kan er zekerheid worden gesteld, bijvoorbeeld door een bankgarantie te stellen of andere zekerheden te verschaffen, zoals een recht op de overwaarde van onroerend goed, zoals een huis of bedrijfspand.

Beslag leggen door Snijders Litigation

Omdat wij als processpecialisten in vele branches dagelijks bezig zijn met beslag leggen en beslaglegging, behoren wij tot de top in Nederland op dit gebied. De jarenlange ervaring in beslagleggingen maar ook opheffings kort gedingen maakt dat we met recht kunnen zeggen hier de meest ervaren topspeler in zijn waar u terecht kunt. Maak direct een afspraak met één van onze specialisten.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 49 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 49 referenties