073 720 02 00

Executoriaal beslag

Tenminste: als de tegenpartij zich verschuilt en probeert niet vatbaar te zijn voor uitwinning van een vonnis. Dat gebeurt met enige regelmaat. Een B.V. wordt bijvoorbeeld leeggehaald. Dat kan door bankrekeningen leeg te halen of bestaande handel c.q. ‘business’ over te hevelen naar een andere werkmaatschappij. Soms is er eenvoudigweg niks om een vonnis op te verhalen. Een vonnis executeren is dan lastig.

Of er wordt executoriaal beslag gelegd en er ontstaan executiegeschillen over wat wel en wat niet wordt bedoeld met het vonnis. Of een executiegeschil ontaard in een nieuwe rechtszaak, veelal een kort geding, omdat er bijvoorbeeld een nieuw bewijsstuk boven tafel is gekomen danwel omdat er volgens een partij een evidente misslag is gemaakt door de rechter in een vonnis. In dat geval wordt vaak betoogd dat executie van het vonnis, bijvoorbeeld door een executoriaal beslag, leidt tot niet terug te draaien vergaande gevolgen.

Bij Snijders Litigation zijn we thuis in executie en executiegeschillen. We hebben er veel ervaring mee en kunnen u aan de hand nemen naar de oplossing. Dat kan zijn als winnende partij bij een uitwinning van een vonnis, doordat we de deurwaarder strategisch instrueren om executoriaal beslag te leggen op goederen of vordering van de tegenpartij. Het kan ook zijn dat u juist een zaak verloren heeft en hangende het hoger beroep executie wil opschorten en dus bijvoorbeeld een executie kort geding wil starten.

Executoriaal derdenbeslag

Een executoriaal derdenbeslag is een beslag dat gelegd wordt onder een derde partij ter uitwinning van een vonnis. Dat betekent dat er bijvoorbeeld beslag gelegd wordt op een bankrekening (‘onder een bank’). Of er wordt beslag gelegd onder een opdrachtgever van de tegenpartij die nog een geldbedrag moet betalen aan uw tegenpartij. De bank of opdrachtgever moet dan aan u betalen, omdat u beslag heeft gelegd, in plaats van aan de tegenpartij. Zo wordt een tegenpartij vaak door ons gedwongen om te voldoen aan het vonnis. U krijgt dan uw geld, waar uw tegenpartij dwars lag.

Heeft u vragen over executie, executoriaal derdenbeslag of wil u een executie kort geding starten? Neem contact met ons op en maak gelijk een vrijblijvende adviesafspraak.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 49 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 49 referenties