073 720 02 00

Procederen bij de RVA

Het is een alternatief voor overheidsrechtspraak. Het idee achter geschillenbeslechting door arbiters, is dat zij met hun vakinhoudelijke (bouwtechnische) kennis, het geschil feitelijk beter kunnen beoordelen/doorgronden dan een overheidsrechter die over het algemeen niet of althans in mindere mate bouwkundig zal zijn onderlegd.

U moet procederen bij de RvA indien u met uw tegenpartij als zodanig arbitrage bij de RvA bent overeengekomen. Daarmee sluit u de bevoegdheid van de overheidsrechter uit, behoudens dan voor bewarende maatregelen (zoals beslaglegging) of voorlopige voorzieningen in kort geding. Daarvoor kunnen partijen zich, ook in geval van een arbitrageovereenkomst, steeds tot de rechtbank wenden.

Arbitrage is van een wettelijke grondslag voorzien. De benoeming van de arbiters, het verloop van de arbitrageprocedure, het arbitraal vonnis en de tenuitvoerlegging daarvan zijn dan ook allemaal wettelijk geregeld.

De Raad van Arbitrage voor de bouw

U wilt of moet procederen bij de Raad van Arbitrage voor de bouw. Hoe gaat dit in zijn werk? De procedure bij de Raad van Arbitrage (RvA) vangt in de regel aan met een verzoekschrift of een zogenoemde memorie van eis. De eiser dient een waarborgsom te betalen aan de Raad van Arbitrage voor de bouw (RvA), waarmee de procedure wordt gefinancierd.

Na betaling van de waarborgsom mag de andere partij schriftelijk op de eis reageren middels een zogenoemde memorie van antwoord.

Partijen mogen voor de indiening van de memorie van antwoord in onderling overleg zelf de arbiters voordragen die zij graag hun geschil zouden willen laten beslechten. Komen partijen hier niet uit, dan selecteert en benoemt de RvA de arbiters. Net als bij een procedure voor de rechtbank of de kantonrechter, vindt er vervolgens een mondelinge behandeling plaats en wijst de Raad van Arbitrage daarna vonnis. Het arbitraal vonnis heeft dezelfde werking als een vonnis van de rechtbank. Wél kan een arbitraal vonnis onder (bijzondere) omstandigheden (nog) door de overheidsrechter vernietigd worden. De vernietigingsgronden zijn beperkt en zien op een formele (niet inhoudelijke) toetsing van (de totstandkoming van) het arbitrale vonnis.

Wat voor geschillen behandelt de Raad van Arbitrage?

Ieder (bouw gerelateerd) geschil waarvoor een geldige arbitrageovereenkomst wordt gesloten, die de RvA als arbitraal gerecht aanwijst, zal door de RvA behandeld (moeten) worden. Dit zijn vaak geschillen over de uitvoering van (koop)aannemingsovereenkomsten. Hierbij kunt u denken aan opleveringsperikelen, discussies over (verborgen) gebreken, de reikwijdte van aranties/garantie(regelingen) en het al dan niet deugdelijk uitvoeren van herstelwerkzaamheden.

Onze specialisten hebben een schat aan ervaring in het procederen bij de Raad van Arbitrage. In onze praktijk staan wij dagelijks woonstichtingen/woningcorporaties, bouwbedrijven, vastgoedondernemers en (onder)aannemers naar grote tevredenheid bij voor de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Heeft u vragen over een bouwgerelateerd conflict? Wilt u een procedure starten voor de RvA of moet u zich juist verweren tegen een door uw tegenpartij ingestelde eis? Aarzel niet en neem contact met ons op.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties