073 720 02 00
HR

Afscheid nemen van werknemers uit andere Europese landen

Gepubliceerd op 16 oktober 2020

Stel je hebt een Spaanse werknemer die hier woont en werkt, maar door COVID-19 ben je toch genoodzaakt eerder afscheid van elkaar te nemen dan verwacht. Beide partijen zijn bereid om met wederzijds goedvinden een einde aan de arbeidsovereenkomst te maken. De vraag is dan of de Europese werknemer wel recht heeft op een Nederlandse WW-uitkering? Ja, als is voldaan aan de eisen van de Werkloosheidswet (WW).

Bijvoorbeeld:

  • is de werknemer verzekerd (is er voor hem premie afgedragen in Nederland)
  • zijn er voldoende arbeidsuren en loonverlies
  • is de werknemer beschikbaar voor werk in Nederland
  • voldoet de werknemer aan de wekeneis, zijn er geen uitsluitingsgronden van toepassing?

De vraag of iemand Nederlander is of niet, maakt voor de WW niet uit. Alleen degene die onrechtmatig in Nederland is, krijgt geen WW. Over EU-burgers staat niets in de Werkloosheidswet en zij kunnen dus in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Dat maakt een regeling in onderling overleg eenvoudiger.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties