073 720 02 00
Nieuws

Alles over de Omgevingswet

Bijgewerkt op Nieuws

Het belangrijkste doel van de Omgevingswet is het vereenvoudigen en samenbrengen van regels voor ruimtelijke ontwikkelingen. Door deze vereenvoudiging wordt beoogd dat er meer maatwerk komt en snellere besluitvorming. Bij het schrijven van dit blog -januari 2021- is de verwachting dat de wet op 1 januari 2022 in werking treedt. Op 14 januari 2021 is het debat in de Eerste Kamer over de inwerkingtreding echter opgeschort, zodat het maar zeer de vraag is of de beoogde inwerkingtredingsdatum kan worden gehaald. In dit blog neemt mr. Annemarie Posset u op hoofdlijnen mee en vertelt zij “alles” over de nieuwe Omgevingswet.

Omgevingswet maakt zaken eenvoudiger

De nieuwe Omgevingswet regelt alle aspecten van de ruimtelijke ordening, ofwel de leefomgeving. En dat is een zeer breed terrein. Het gaat om bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De regels voor ruimtelijke ontwikkelingen staan nu verspreid in tientallen wetten, AMvB’s en ministeriële regelingen.

Doel van de Omgevingswet is om terug te gaan van 26 wetten naar 1 wet, van 60 AMvB’s naar 4 AMvB’s en van 75 ministeriele regelingen naar 1 Omgevingsregeling.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Op dit moment zijn er verschillende digitale loketten waar informatie te vinden is over ruimtelijke plannen en waar een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. Deze loketten worden samengevoegd in het “Digitaal Stelsel Omgevingswet”(DSO). Via dit nieuwe digitale loket is snel te zien wat er mag in de omgeving, welke regels er gelden en of een vergunning moet worden aangevraagd. Ook het aanvragen van een omgevingsvergunning of het doen van een melding kan straks via dit systeem.

Decentraal, tenzij

De nieuwe Omgevingswet heeft het subsidiariteitsbeginsel (decentraal, tenzij) als uitgangspunt. Dit betekent dat de lokale overheid (dus gemeenten en waterschappen) de taken en de bevoegdheden in de fysieke leefomgeving uitvoeren. Slechts in uitzonderingsgevallen is de provincie of het rijk bevoegd. Hiervan is in ieder geval sprake wanneer het gaat om een provinciaal of een nationaal belang dat niet op een doelmatige en een doeltreffende wijze door het gemeentebestuur kan worden behartigd.

Door het uitgangspunt “decentraal, tenzij” kunnen lokale overheden meer maatwerk bieden. Ook is het streven dat besluitvormingsprocedures sneller gaan.

Meer maatwerk en snellere besluitvorming

Ons kantoor is grote voorstander van het luisteren naar en serieus nemen van burgers en bedrijven. We zien dat de laatste jaren de kloof tussen overheid en burger/ bedrijf is gegroeid. Er wordt niet met burgers en bedrijven gesproken, maar over hen.

Wanneer een bedrijf mooie toekomstplannen heeft, dan wordt gevraagd om een schriftelijke aanvraag in te dienen. Een gesprek wordt vaak afgehouden. Vaak duurt het maanden om een reactie te krijgen en soms volgt een afwijzing op ondergeschikte punten. Goede communicatie, maatwerk èn wederzijds begrip had veel frustratie bespaard.

Wij kijken dus reikhalzend uit naar de komst van de Omgevingswet!

Loopt u in de praktijk ook aan tegen lange procedures of een gemeente die niet wil meewerken? Bel ons via 073-720 0200 of mail ons via aposset@snijders-bestuursrecht.nl voor advies!

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties