073 720 02 00
Vordering

Alles over een vordering

Door Bijgewerkt op Vordering

Dagelijks hebben personen en bedrijven ermee te maken: vorderingen. Een vordering is er in allerlei soorten en maten. Vorderingen zijn schering en inslag. Als ik een pak melk koop bij de supermarkt, heeft de supermarkt een vordering op mij (koopovereenkomst). Als mijn buurman tijdens mijn vakantie ziet dat er kortsluiting en brand ontstaat in mijn woning en daarvoor de bereddingskosten betaalt, heeft de buurman een vordering op mij (zaakwaarneming). De bank heeft een vordering op mij tot betaling van mijn maandelijkse hypotheeklasten (hypotheekovereenkomst). Zo kan deze lijst eindeloos doorgaan.

Het probleem van een vordering is helaas dat deze niet altijd wordt nagekomen terwijl dit wel is afgesproken of omdat de wet dit heeft bepaald. Er wordt dan ook aan de lopende band geprocedeerd en geïncasseerd ten aanzien van vorderingen. Maar wat is een vordering precies en welke soorten vorderingen zijn er allemaal? Snijders Ligitation legt het graag aan u uit.

Wat is een vordering?

Een vordering is simpelweg een eis die iemand heeft op een ander, dus op een persoon of bedrijf. Een vordering hoeft niet uit geld te bestaan. Het is dus niet zo dat enkel facturen een vordering kunnen vertegenwoordigen. Indien een pakketje is besteld bij een webshop, ontstaat een vordering op de webshop tot levering van dat pakketje. Indien het pakketje niet wordt geleverd, kan een rechtszaak worden gestart waarin wordt gevorderd dat het pakketje alsnog wordt afgeleverd. Dat heet ook wel nakoming vorderen. Het vorderen van nakoming gebeurt veelvuldig in de praktijk, omdat afspraken nu eenmaal niet altijd klakkeloos worden nagekomen.

Wat is een provisionele vordering?

Is eenmaal een vordering ingesteld bij de rechtbank, dan kunnen ook in een rechtszaak nog vorderingen worden ingesteld. Dergelijke vorderingen zijn nog steeds eisen tegen de wederpartij. Een zogenoemde provisionele vordering kan worden ingesteld indien een partij een (spoedeisend) belang heeft bij een voorziening die voor de duur van de rechtszaak moet gelden tussen partijen om te voorkomen dat de eindbeslissing van de rechter straks inhoudsloos zal zijn. De rechter kan in een provisioneel tussenvonnis beslissen op de provisionele vordering en bijvoorbeeld bepalen dat het de wederpartij wordt verboden een boom te kappen op straffe van een dwangsom. Eenmaal gekapt kan de boom immers niet meer teruggeplaatst worden. Als de rechtszaak gaat over de aankoop van het stuk grond waarop de boom zich bevindt, is het belang bij een provisioneel vonnis over het kappen van de boom gegeven.

Wat is een incidentele vordering?

Een veelvuldig voorkomende vordering die tijdens lopende procedures wordt ingesteld is de incidentele vordering. Een incidentele vordering hangt samen met de hoofdzaak, maar gaat niet over de kern van de hoofdzaak. Zo kan bij incidentele vordering worden gevorderd dat door de wederpartij gelegde beslagen worden opgeheven. Voor het opheffen van beslag kan ook een aparte procedure worden gestart maar het is economischer en qua tijd voordeliger om dit bij incidentele vordering in te stellen. De rechter die ook de hoofdzaak behandelt, zal in veel gevallen ook over de incidentele vordering beslissen. Dat heeft als voordeel dat de rechter al bekend is met de feiten en standpunten die partijen al hebben aangedragen.

Procederen voor of incasseren van een vordering

Neem contact op met Snijders Litigation voor al uw vragen over vorderingen. Wij bespreken de soorten in te stellen vorderingen en het proces graag met u. Ook voor onbetaald gelaten onbetwiste facturen kunt u contact opnemen. Wij helpen u graag verder en zullen de vordering voor u incasseren.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties