073 720 02 00
Nieuws

Corona en loondoorbetalingsverplichting

Bijgewerkt op

Ziek door corona; wel of geen loon

Als uw werknemer ziek is door Corona, bent u verplicht het loon door te betalen, net als bij elke andere ziekte. Het doet er namelijk niet toe waarom iemand ziek is, als iemand door ziekte niet in staat is om te werken, dan moet de werkgever het loon doorbetalen. De vraag of iemand ziek is, kan alleen worden beoordeeld door de bedrijfsarts, net als de vraag wat de verwachting is over het weer beginnen met werken. De bedrijfsarts mag geen mededeling doen over de oorzaak van de ziekte, ook niet als dat corona is. De werknemer heeft een eigen verplichting om te melden dat hij/zij corona heeft, ter bescherming van collega’s. Als iemand alleen positief getest is, maar verder alleen milde klachten heeft, en thuiswerken is mogelijk, dan is iemand dus niet ziek, althans niet arbeidsongeschikt. Net als bij een verkoudheid dus.

Quarantaine en loon

Als iemand positief getest is en zijn de klachten mild, dan kan het zijn dat hij/zij in quarantaine moet. De werknemer is dan niet ziek in de zin van arbeidsongeschikt. Het kan ook zijn dat iemand in quarantaine moet omdat een huisgenoot ziek is of omdat hij/zij in een onveilig gebied geweest is. Als de werknemer in staat is om te werken maar het werk leent zich er niet voor: dan wordt niet gewerkt (want verplicht in quarantaine), is er wel de verplichting om loon te betalen (want de situatie komt voor rekening werkgever). Daar zijn uitzonderingen op.

Werkgever mag niet vragen naar de bestemming, dat is privé. Werkgever mag wel voorafgaand aan de vakantie aan de werknemer laten weten dat de werknemer geen loon krijgt als hij na de reis in quarantaine moet en om die reden niet kan werken. De werknemer heeft dan een eigen verantwoordelijkheid als hij toch bewust naar een risicogebied is afgereisd en hij/zij tijdens of na de reis in quarantaine komt te zitten. In die situatie hoeft geen loon te worden betaald. Maar als het werk zich ervoor leent om thuis te doen, dan is de werknemer tijdens quarantaine verplicht om thuis te werken en is de werkgever verplicht om het loon door te betalen.

Ontslagbescherming bij bedrijfseconomische reden
Als iemand ziek is, moet je hem/haar ziekmelden, ongeacht de oorzaak. Ziekgemeld voor of op de dag van de ontslagaanvraag bij het UWV wegens bedrijfseconomische reden, biedt ontslagbescherming (ongeacht de oorzaak). Ziekte is een reden om de ontslagvergunning niet af te geven want het is een opzegverbod. Maar het maakt wel uit wat de prognose is. Als iemand binnen enkele weken herstelt, kan de vergunning toch afgegeven worden. Als iemand alleen positief getest is maar verder alleen milde klachten heeft, en is thuiswerken mogelijk, dan is iemand niet ziek, en dus geen ontslagverbod.

 

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties