073 720 02 00
HR

Coronamaatregel NOW actueel

Bijgewerkt op HR, Nieuws

Twee weken geleden beloofde de overheid met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (de ‘NOW’) bedrijven die het nu zwaar hebben tegemoet te komen. Het kabinet wil dat de bedrijven de lonen kunnen blijven betalen en trekt daar 10 tot 20 miljard euro voor uit (https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/now-regeling-klaar-loketten-bijna-open). Zojuist gaf de regering in een persconferentie meer informatie over wat we kunnen verwachten over de uitvoering van de NOW:

  • Binnen 2 tot 4 weken kunnen de eerste bedrijven een uitbetaling ontvangen.
  • Nieuwe aanvragen kunnen per 6 april 2020 worden ingediend.
  • De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020.
  • Lopende aanvragen (ingediend toen de regeling Werktijdverkorting (de ‘wtv’) nog van kracht was) moeten worden aangevuld met gegevens over omzetverlies.
  • De NOW geldt voor alle werknemers, dus ook voor flexkrachten (NB. voor uitzendkrachten gaat dit via de uitzendwerkgever).

Hoe werkt de NOW? Bij minimaal 20% omzetverlies is er een tegemoetkoming gedurende 3 maanden, verlenging is waarschijnlijk mogelijk.

De tegemoetkoming is 90% van de loonkosten en gerelateerd aan het omzetverlies:
100% omzetverlies; tegemoetkoming is 90% van de loonkosten
50% omzetverlies; tegemoetkoming is 45% van de loonkosten
25 % omzetverlies; tegemoetkoming is 22,5% van de loonkosten

Naast het loon worden werkgevers middels een forfaitaire opslag van 30% met de NOW ook tegemoetgekomen in de aanvullende werkgeverskosten zoals de werkgeverspremies voor sociale verzekeringen, de werkgeversbijdrage voor pensioen etc.

Berekenen van het omzetverlies en loonsom gaat als volgt:
Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Zij vergelijken dat vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Soms is echter de uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start. Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden. De loonsom in de tegemoetkomingsperiode van de NOW wordt vergeleken met de loonsom van januari zoals bekend bij de Belastingdienst.

Er geldt wel een maximum van € 9.538,- per werknemer per maand aan tegemoetkoming. De gedachte daarachter is dat mensen met hogere inkomens meer financiële armslag hebben om op te kunnen teren.

Bij voorbaat krijgen bedrijven een voorschot van 80% van de tegemoetkoming die zij verwachten nodig te hebben. Achteraf wordt berekend wat het daadwerkelijke omzetverlies was en welke tegemoetkoming in de loonkosten daarbij hoort. Hiervoor is een accountantsverklaring vereist. Misschien moet u later dus terugbetalen, misschien krijgt u later een aanvulling.

Blijven werken? Blijf vooral zoveel mogelijk omzet draaien en laat uw werknemers werken als dat mogelijk is. Dat is ook toegestaan als gebruik wordt gemaakt van de NOW. Werkgevers krijgen geen straf of boete als zij hun werknemers laten werken als dat kan.

Geen werk geen loon? U moet uw werknemers gewoon het loon blijven betalen, of zij nu gewerkt hebben of niet. Die kosten (loonkosten) gelden als loonkosten bij de berekening van uw tegemoetkoming op grond van de NOW.

WTV vergunning gekregen? Alleen als u de WTV heeft aangevraagd EN ook al de vergunning daarvoor heeft gekregen, dan kunt u stoppen met het betalen van het loon en kan de werknemer een WW-uitkering aanvragen. Dit geldt alleen voor WTV-vergunningen die al zijn afgegeven, de lopende aanvragen vallen onder de NOW.

Toch mensen ontslaan? Bedrijven die een tegemoetkoming hebben ontvangen op grond van de de NOW en toch werknemers ontslaan krijgen een boete. Zij moeten het volledige loon terugbetalen aan de overheid plus een boete van 50% over dat loon.

Dit artikel is geschreven door mr. Alberta Veen-Brom. Mocht u meer informatie over dit onderwerp wensen te ontvangen, kunt u met haar contact opnemen (e-mail: aveenbrom@snijders-advocaten.nl of telefonisch: 073-720 02 00).

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties