073 720 02 00
HR

De rol van een recruiter bij een ontslag

Bijgewerkt op

Met regelmaat wordt voor de werving en selectie van een nieuwe werknemer een recruitmentbureau ingeschakeld. Aan de hand van een functieprofiel gaat het recruitmentbureau dan op zoek naar een geschikte kandidaat. Dat een goed doordacht plan van essentieel belang is, blijkt wel uit een uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 24 augustus 2018. Een mismatch tussen werkgever en werknemer kwam de werkgever in deze zaak duur te staan. Werkgever moest aan werknemer een billijke vergoeding betalen van € 102.600,00 na een dienstverband van 11 maanden! In dit artikel bespreken wij de uitspraak en staan we stil bij de werving en selectie van nieuwe kandidaten.

Casus

Allereerst een toelichting op de casus. In deze zaak ging het om uitzendorganisatie die vanwege groei en overnames op zoek was naar een ‘Chief Financial Officer’. Voor de werving en selectie werd een recruitmentbureau ingeschakeld. In de propositie was opgenomen dat de uitzendorganisatie op zoek was naar iemand die zorgde voor continuïteit binnen de onderneming en die een belangrijke rol kon spelen in de winstgevende groeistrategie in een turbulente en dynamische markt. Het recruitmentbureau ging aan de slag en vond uiteindelijk een geschikte kandidaat.
Echter, vrij snel na de indiensttreding werd duidelijk dat er geen ‘match’ was tussen werknemer en de rest van het bestuur. Er ontstond een verschil van inzicht over de invulling van de functie. Zelfs het recruitmentbureau bemoeide zich ermee en legde een verklaring af. Het recruitmentbureau concludeerde dat het cultuurverschil zich in deze situatie had gewroken en dat er in de huidige setting sprake was van een minder goede match.

Uitspraak rechter

De stroeve samenwerking tussen werkgever en werknemer resulteerde uiteindelijk in een ontbindingsverzoek bij de rechtbank. De rechter ging echter niet mee in de verzochte ontbinding. Volgens de rechter komen eventuele fouten bij de werving door het recruitmentbureau voor rekening van de werkgever. Immers, werkgever heeft het recruitmentbureau gevraagd om een nieuwe kandidaat te werven en de propositie is in overleg tussen werkgever en het recruitmentbureau tot stand gekomen. Een van die propositie afwijkende werkelijke verhouding kan dan niet in de schoenen van de werknemer worden geschoven.

Bovendien oordeelde de rechter dat het handelen van de werkgever getuigt van slecht werkgeverschap en dat is naar het oordeel van de rechter te kwalificeren als ernstig verwijtbaar handelen. Immers, de werkgever heeft ervoor gezorgd dat een terugkeer van werknemer binnen de organisatie feitelijk onmogelijk is en heeft de verhouding met de werknemer doelbewust verstoord. Kortom, de rechter komt tot het oordeel dat werkgever aan werknemer een billijke vergoeding moet betalen van € 102.600,00.

Conclusie

De les uit deze uitspraak is dat een goede selectie aan de poort een belangrijke stap is in de werving en selectie van een nieuwe kandidaat. Ook de rol van een recruiter mag hierbij niet worden onderschat. Immers, een mismatch tussen werkgever en werknemer is een omstandigheid die voor rekening van werkgever komt. Het inschakelen van een recruitmentbureau neemt deze risico’s voor een werkgever niet weg. Is er sprake van een mismatch en wilt u weten wat de opties zijn om afscheid van elkaar te nemen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten.

Nieuws, agenda & in de media

Actueel

Lees alle nieuws

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties