073 720 02 00
Nieuws

De statutair bestuurder

Gepubliceerd op 28 januari 2020 Nieuws

De statutair bestuurder van een besloten vennootschap heeft zowel een vennootschapsrechtelijke als een arbeidsrechtelijke band met de vennootschap. Voor het beëindigen van de arbeidsrechtelijke band tussen de vennootschap en de statutaire bestuurder gelden andere regels dan voor het beëindigen van de arbeidsrechtelijke band tussen de vennootschap en de werknemer die niet tevens statutair bestuurder is (de ‘gewone werknemer’). Hieronder wordt kort uiteengezet hoe statutair bestuurderschap ontstaat en wordt beëindigd.

Het ontstaan van statutair bestuurderschap

Statutair bestuurderschap ontstaat door een geldig vennootschapsrechtelijk benoemingsbesluit. Natuurlijk alleen als de bestuurder de benoeming ook aanvaart.

Idealiter wordt de bestuurder schriftelijk benoemd, bijvoorbeeld bij de akte van oprichting of door de algemene vergadering. Een niet schriftelijk benoemingsbesluit is echter ook een geldig benoemingsbesluit. Het kan alleen lastig zijn om te bewijzen dat een niet-schriftelijke benoemingsbesluit is genomen.

Uit rechtspraak volgt dat een niet-schriftelijk benoemingsbesluit in ieder geval niet alleen kan volgen uit gedragingen van de bestuurder en/of de vennootschap. Zo zijn het tekenen van jaarrekeningen en het aanvragen van een directors-verzekering in beginsel slechts indicaties voor de aanwezigheid van een niet-schriftelijk benoemingsbesluit, maar niet doorslaggevend. Dat geldt ook voor een inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Er moet dus méér zijn dat duidt op een niet-schriftelijk benoemingsbesluit, bijvoorbeeld e-mail correspondentie, brieven, een oproep voor een algemene vergadering of getuigenverklaringen.

Het beëindigen van statutair bestuurderschap

Uit de zo bekende 15-april-arresten van de Hoge Raad vloeit voort dat het vennootschappelijk ontslagbesluit ook de arbeidsrechtelijke opzegging vormt. Voor de statutair bestuurder geldt  dus geen preventieve (arbeidsrechtelijke) ontslagtoets zoals in het geval van het ontslag van een gewone werknemer.

Op het uitgangspunt dat het vennootschappelijk ontslagbesluit ook de arbeidsrechtelijke opzegging vormt zijn twee uitzonderingen.

De eerste uitzondering is het geval waarin sprake is van een wettelijk opzegverbod. Daarbij geldt dat het opzegverbod tijdens ziekte voor de gewone werknemer bij ziekte niet geldt indien de arbeidsongeschiktheid is gestart nádat het UWV een verzoek tot toestemming voor ontslag heeft ontvangen, hetgeen voor de statutair bestuurder het geval is als de arbeidsongeschiktheid is begonnen na ontvangst van een uitnodiging voor een algemene vergadering strekkende tot ontslag of na ontvangst van een uitnodiging om zijn adviserende stem te geven bij een voorgenomen ontslagbesluit buiten vergadering.

De tweede uitzondering is het geval waarin sprake is van een andersluidende afspraak. Zo kunnen partijen expliciet overeenkomen dat het vennootschapsrechtelijke ontslagbesluit niet de beëindiging in arbeidsrechtelijke zin met zich meebrengt.

Het ontslagbesluit kan te allen tijde worden genomen door het orgaan dat ook bevoegd is tot de benoeming van de statutair bestuurder. Vaak zal dat de algemene vergadering zijn.

Het vennootschappelijk ontslagbesluit wordt niet getoetst aan het arbeidsrecht, óók niet in het kader van de vennootschappelijke redelijkheid en billijkheid. Een geldig ontslagbesluit kan dus worden genomen, ook als geen sprake is van een redelijke ontslaggrond in de zin van artikel 7:669 BW.

Maar let op! Het ontbreken van een redelijke grond in de zin van artikel 7:669 BW kan aanspraak op een billijke vergoeding tot gevolg hebben.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze arbeidsrechtspecialisten.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties