073 720 02 00

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden

Bijgewerkt op

Algemene voorwaarden zijn wellicht de meest gebruikte en bekendste voorwaarden die er zijn, maar desalniettemin gaat er bij het gebruik van algemene voorwaarden in de praktijk heel vaak iets mis. De voorwaarden kunnen prachtig geformuleerd zijn, maar achteraf kan blijken dat u er geen beroep op kan doen. Om dit te voorkomen leg ik u in dit artikel in het kort uit hoe u het beste om kunt gaan met algemene voorwaarden.

Simpel gezegd zijn algemene voorwaarden van toepassing als zij deel uitmaken van een aanbod welke door de wederpartij is aanvaard. De vraag is: hoe zorg je er voor dat de algemene voorwaarden deel uitmaken van het aanbod en dat deze vervolgens worden aanvaard?

Algemene voorwaarden maken onderdeel uit van uw aanbod als u in uw aanbod direct verwijst naar uw algemene voorwaarden. Bijvoorbeeld door de volgende zinsnede op te nemen: “Onze algemene voorwaarden zijn op deze overeenkomst/offerte van toepassing”. Let op, het verwijzen naar uw algemene voorwaarden dient te gebeuren bij het aanbod en derhalve is een enkele verwijzing op een factuur te laat! De overeenkomst is dan immers al gesloten (en het aanbod is dan al door de wederpartij – zonder algemene voorwaarden – aanvaard).

Daarnaast maken de algemene voorwaarden pas echt onderdeel uit van het aanbod indien de wederpartij ook daadwerkelijk van de algemene voorwaarden kennis heeft kunnen nemen. Daarvoor dienen de voorwaarden voorafgaand bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand te zijn gesteld. Een praktische tip: druk uw algemene voorwaarden af op de achterkant van een offerte of voeg de voorwaarden als bijlage bij uw aanbod toe. Als dit niet mogelijk is, kunt u ook aangeven dat de voorwaarden bij u ter inzage liggen of bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd zijn of bij de griffie van een specifieke rechtbank, dan wel dat zij op verzoek zullen worden toegezonden. Niet vereist is overigens dat de wederpartij de algemene voorwaarden daadwerkelijk leest.

Na van toepassing verklaring en ter handstelling van de algemene voorwaarden, hoeft de wederpartij de voorwaarden alleen nog maar te aanvaarden. Om discussie te voorkomen luidt het advies om de overeenkomst – waarop de algemene voorwaarden van toepassing te zijn – én de algemene voorwaarden te laten ondertekenen.

Als de van toepassing verklaring en de ter handstelling goed zijn verlopen, kunt u enkel nog discussie krijgen over de inhoud van de algemene voorwaarden. Voorkom discussie en onduidelijkheden en laat uw algemene voorwaarden opstellen door een specialist op dat gebied of klop eens aan bij ons voor een update.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties