073 720 02 00
HR

De Wet arbeidsmarkt in balans: de transitievergoeding

Bijgewerkt op

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Dat brengt onder meer met zich mee dat voorwaarden voor het recht van een werknemer op de transitievergoeding wijzigen. In dit artikel wordt aangegeven wat die wijziging inhoudt en hoe daar nu al rekening mee kan worden gehouden.

De wijziging

De werknemer heeft vanaf 1 januari 2020 altijd recht op de transitievergoeding als zijn dienstverband eindigt door ontbinding, opzegging of het niet voortzetten op initiatief van de werkgever. Het maakt daarvoor niet uit hoe lang het dienstverband heeft geduurd. De voorwaarde dat de werknemer pas recht heeft op de transitievergoeding als het dienstverband twee jaar of langer heeft geduurd, vervalt dus.

Tip

De wijziging geldt voor alle arbeidsovereenkomsten die aflopen na 1 januari 2020. Het maakt niet uit wanneer de arbeidsovereenkomst is aangegaan. Als de werkgever betaling van de transitievergoeding wil voorkomen, doet hij er dus goed aan om nu al rekening te houden met de wijziging en ervoor te zorgen dat de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aflopen vóór 1 januari 2020.

Al te laat?

Is met de werknemer al een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan die eindigt op of na 1 januari 2020? Gelukkig is de transitievergoeding niet hoog. Als de werknemer één jaar in dienst is geweest moet een transitievergoeding worden betaald van één derde maandsalaris. Is de werknemer twee jaar in dienst geweest, dan is de transitievergoeding twee derde maandsalaris.

Voor meer informatie over bovenstaande kunt u uiteraard contact met mij opnemen via lvdheuvel@snijders-advocaten.nl of op 073-7200200.

Disclaimer – Bij het opstellen van deze tekst is geen rekening gehouden met eventuele bijzondere van toepassing zijnde regels zoals opgenomen in bijvoorbeeld een collectieve arbeidsovereenkomst, individuele arbeidsovereenkomst en/of andere overeenkomst. Deze tekst bevat dus algemene informatie die niet in iedere situatie kan worden gebruikt. Tevens is het mogelijk dat de tekst op enig moment achterhaald is, bijvoorbeeld door gewijzigde regelgeving. Het wordt dan ook sterk aangeraden om contact met Snijders Advocaten op te nemen alvorens de informatie uit de tekst te gebruiken.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties