073 720 02 00
Nieuws

De wet DBA – De huidige stand van zaken

Bijgewerkt op

Zoals inmiddels waarschijnlijk bekend, is sinds 1 mei 2016 de Verklaring arbeidsrelatie (de “VAR”) vervangen door de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (de “Wet DBA”).

Sinds de inwerkingtreding van de Wet DBA moeten opdrachtgevers en opdrachtnemers zelf beoordelen of de arbeidsrelatie die zij aangaan een dienstbetrekking is. Dat is niet zonder risico. Als de belastingdienst achteraf vaststelt dat de arbeidsrelatie een dienstbetrekking is, terwijl de opdrachtgever en werknemer ervanuit zijn gegaan dat dat niet zo is, kunnen naheffingen en boetes volgen.
Het beoordelen van de arbeidsrelatie blijkt in de praktijk ontzettend lastig te zijn. Dat komt met name door onduidelijkheid van geldende criteria zoals ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’.

Staatssecretaris Wiebes heeft daarom eerder al aangekondigd dat nieuwe criteria zullen worden vastgesteld en heeft de handhaving van de Wet DBA tot in ieder geval 1 juli 2018 uitgesteld. Het is nu afwachten hoe dit zich zal ontwikkelen.

Minister van Sociale Zaken Koolmees heeft op 15 december 2017 een brief naar de Kamer gestuurd met als titel “Naar een nieuwe balans op de arbeidsmarkt”. Op pagina 7 van zijn brief is alvast het volgende aangegeven in dit verband.

“Voor opdrachtgevers zal duidelijkheid worden geschapen over de arbeidsrelatie door middel van de invoering van de opdrachtgeversverklaring, die verkregen kan worden na het invullen van een nog te ontwikkelen webmodule. In die webmodule zal het gezagscriterium, als onderdeel van de arbeidsovereenkomst, zo veel mogelijk worden verduidelijkt. Daarmee heeft de opdrachtgever zekerheid over het (niet) verschuldigd zijn van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen zolang inderdaad wordt gewerkt conform ingevulde antwoorden in de webmodule.

Het kabinet treft daarnaast maatregelen die er op zien dat schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt wordt voorkomen en professionals aan de bovenkant meer ruimte krijgen. Het streven is de specifieke maatregelen, bedoeld voor de onderkant en de bovenkant, alsmede de opdrachtgeversverklaring per 1 januari 2020 in werking te laten treden. Het kabinet acht het daarbij – zoals in het regeerakkoord gesteld- van groot belang om bij de concrete uitwerking hiervan sociale partners en veldpartijen te betrekken.

Naast het verduidelijken van het gezagscriterium ten behoeve van de webmodule zal het kabinet de wet zo aanpassen dat gezag voortaan meer getoetst wordt op basis van materiële in plaats van formele omstandigheden. Dit is complexe materie die potentieel alle werkenden raakt. Om de introductie van de andere maatregelen hiermee niet te belasten, pakt het kabinet dit separaat, maar voortvarend op.”

Wanneer daadwerkelijk duidelijk wordt wat er gaat gebeuren, is nog niet bekend. In ieder geval is het raadzaam om tot dat moment niet stil te zitten en de adviezen zoals opgenomen in onze eerdere artikelen te blijven volgen. (Artikelen: Gevolgen opschorting handhaving Wet DBA, Checklist wet DBA, HR tip #7 Wet DBA opgeschort tot 1 juli 2018)

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over dit onderwerp.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties