073 720 02 00
Nieuws

Dit zijn de recente wijzigingen in de Opiumwet

Door Bijgewerkt op

Op 11 december 2018 heeft de Eerste Kamer besloten tot verruiming van de sluitingsbevoegdheid in de Opiumwet. Op 1 januari 2019 is de verruiming in werking getreden.

De nieuwe formulering van artikel 13 b Opiumwet luidt als volgt:

1. De burgemeester is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien in een woning of lokaal of op een daarbij behorend erf:

a. een middel als bedoeld in lijst I of II dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid, wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is;

b. een voorwerp of stof als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onder 3°, of artikel 11a voorhanden is.

2. Het eerste lid is niet van toepassing indien woningen, lokalen of erven als bedoeld in het eerste lid, gebruikt worden ter uitoefening van de artsenijbereidkunst, de geneeskunst, de tandheelkunst of de diergeneeskunde door onderscheidenlijk apothekers, artsen, tandartsen of dierenartsen.

De dikgedrukte markeringen zijn bij de laatste wijziging toegevoegd. Dit betekent dat kort gezegd een woning of lokaal voortaan kan worden gesloten als er voorwerpen of stoffen worden aangetroffen waarvan het ernstige vermoeden bestaat dat zij bestemd zijn voor het telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken of vervoeren van drugs.

Tevens is bij de wijziging meegenomen dat middelen die, vooruitlopend op plaatsing op lijst I of II, zijn aangewezen bij ministeriële regeling ook onder de sluitingsbevoegdheid vallen.

De oude sluitingsbevoegdheid op grond van artikel 13b Opiumwet gold niet voor stoffen en voorwerpen die werden gebruikt voor productie en distributie, maar geen drugs zijn in de zin van de Opiumwet. Voorheen kon een pand waarin illegale stroomaansluitingen, plantenbakken, afzuiginstallatie etc. werden aangetroffen, niet worden gesloten op grond van artikel 13b Opiumwet.

Bij het aantreffen van sommige voorwerpen en/ of stoffen kan het sterke vermoeden bestaan dat zij in bepaalde omstandigheden bestemd zijn voor het kweken van hennep. Echter zonder het aantreffen van drugs zelf (dan wel bewijs dat in het pand drugs worden verkocht, afgeleverd of verstrekt) kon de burgemeester een pand niet sluiten op grond van artikel 13b Opiumwet. Met de verruiming van de Opiumwet kan het dus vanaf 1 januari wel. De verruiming is daarom een belangrijke stap in de aanpak van drugscriminaliteit.

Publicatie Staatsblad

Heeft u of uw organisatie behoefte aan advies hierover? Neem dan gerust contact op met ons kantoor.

 

 

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,8 op basis van 28 referenties