073 720 02 00
Nieuws

Doorstart (na faillissement)

Gepubliceerd op 13 juli 2020 Nieuws

Wat is een doorstart?

Soms is een faillissement niet meer te voorkomen. Een faillissement kan worden uitgesproken op verzoek van schuldeisers of op ‘eigen aangifte’ omdat de onderneming niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Dit betekent echter niet altijd het einde van een onderneming. In sommige gevallen blijkt het mogelijk om een doorstart te maken. De term “doorstart” is niet wettelijk vastgelegd. Een doorstart is een voortzetting van de activiteiten van een onderneming, veelal in afgeslankte vorm, waarbij het bedrijfsproces en de financiële structuur worden gereorganiseerd. De voortzetting kan plaatsvinden in dezelfde onderneming, of worden ondergebracht in  een  andere,  onderneming. Er zijn verschillende varianten van een doorstart mogelijk. In dit artikel zal nader worden ingegaan op de doorstart na een faillissement.

Na faillissement doorstarten

In veel gevallen is het niet mogelijk om zonder een faillissement een doorstart te realiseren. Het faillissement zorgt dat bij een doorstart dat slechts de gezonde onderdelen van de gefailleerde onderneming doorstarten. De curator is bevoegd de onderneming van de gefailleerde onderneming voort te zetten, mits dit in het belang van de boedel is. Dat wil zeggen dat voortzetting een bepaalde meerwaarde moet opleveren, bijvoorbeeld omdat daardoor een doorstart kan worden gerealiseerd. Bij een doorstart worden levensvatbare onderdelen van een (failliete) onderneming van de curator overgenomen door een geïnteresseerde koper. Dit gebeurt door middel van een activa-transactie.

Proces van doorstarten

In een gemiddeld faillissement met een actieve onderneming zal de curator inventaris, voorraden, werknemers, een orderportefeuille, een debiteurenportefeuille en een handelsnaam aantreffen. Nadat de curator alle activa en activiteiten in kaart heeft gebracht, benadert hij potentiële doorstartkopers. Zij brengen dan een (onvoorwaardelijk) bod uit en de curator zal verder onderhandelen met degene die het beste bod heeft uitgebracht. Als er overeenstemming is bereikt ten aanzien van de over te nemen activa én de prijs, dan sluiten partijen een koopovereenkomst, waarna de doorstartkoper de onderneming overneemt. Hiermee is de doorstart een feit.

Voordeel faillissement

Het is daarom mogelijk om bij de doorstart als koper slechts de parels uit de onderneming te halen. Werknemers hoeven niet verplicht te worden overgenomen en ook de passiva (de schulden) kunnen worden achtergelaten in de failliete boedel. De koper bepaalt dus zelf welke onderdelen hij van de curator wenst over te nemen, terwijl de schulden achterblijven bij de failliete vennootschap. Daarmee kan een doorstart na een faillissement een aantrekkelijke manier zijn om een gezond bedrijfsonderdeel van een failliete onderneming over te nemen.

Nadelen faillissement

Het faillissement heeft als nadeel, dat een potentiële koper moet gaan onderhandelen met de curator. Die curator behartigt niet de belangen van de ondernemer, maar voornamelijk de belangen van de schuldeisers: hij wil zoveel mogelijk geld in de boedel krijgen. Curatoren zullen derhalve een reële overnamesom vragen.

Een ander groot nadeel van een doorstart is dat handelspartners en werknemers worden geraakt door het faillissement. Er bestaat een risico voor de doorstartende ondernemer dat werknemers en handelspartners niet mee over willen gaan in de doorstart. Als doorstartende ondernemer heb je geen garantie dat belangrijke overeenkomsten, waaronder arbeidsovereenkomsten en samenwerkingsverbanden, worden voortgezet.

Een ander nadeel van het faillissement is, dat de curator onderzoek doet naar de oorzaak van het faillissement. Het kan zo zijn, dat hij concludeert dat er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid. Dat kan grote (financiële) gevolgen hebben voor het zittende bestuur van de onderneming.

Andere nadelen kunnen nog zijn:

  • medewerking van de bank is vereist in geval van de door de onderneming verstrekte zekerheidsrechten;
  • de faillietverklaring is openbaar, zodat een risico bestaat op imagoschade of omzetverlies:
  • er is geen exclusiviteit in de onderhandelingen met de curator;
  • de curator verstrekt geen enkele garantie, risico’s op de activa rusten op de koper.

Verkeert uw onderneming in zwaar weer of heeft u op een andere manier advies nodig over de doorstart, neem dan vrijblijvend contact met ons op!

 

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties