073 720 02 00

Dreigende taal richting leidinggevende – wel/geen ontslag op staande voet

Door Gepubliceerd op 22 januari 2024 Geen categorie
Dreigende taal richting leidinggevende – wel/geen ontslag op staande voet

Dat ontslag op staande voet terughoudend moet worden toegepast en enkel mag als ‘laatste redmiddel’ is bij de meeste van jullie bekend en op zichzelf ook logisch. Immers bij een ontslag op staande voet heeft de werknemer van de een op de andere dag geen recht meer op loon en ook geen aanspraak op een uitkering. Voorzichtigheid is aldus geboden! Dit werd onlangs ook duidelijk in een uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

De casus

Een werknemer was sinds 2020 in dienst en halverwege 2022 arbeidsongeschikt uitgevallen. Op 17 mei 2023 vond er een gesprek plaats tussen werknemer, commercieel directeur van werkgeefster en iemand van de arbodienst. Tijdens dit gesprek heeft werknemer tegen de commercieel directeur gezegd: ‘Bek houden, anders trek ik je kop van je romp’. Om die reden wordt de werknemer op staande voet ontslagen. Werknemer komt op tegen dit ontslag en stelt dat de opmerking voortkomt uit zijn ziektebeeld en dat werkgever onvoldoende rekening heeft gehouden met de context waarin de opmerking is gemaakt en de persoonlijke omstandigheden van werknemer.

Het oordeel van de rechtbank

De kantonrechter oordeelt dat de uitlating richting de commercieel directeur  ‘Bek houden, anders trek ik je kop van je romp’ grensoverschrijdend is en door de ontvanger als bedreigend kan worden ervaren. Toch is het in dit geval onvoldoende voor ontslag op staande voet. De opmerking moet in de context worden geplaatst, daarom is het – weliswaar niet verplicht – maar erg belangrijk om een werknemer voorafgaand aan het ontslag eerst te horen. Deze werkgever heeft ervoor gekozen werknemer niet te horen, met het gevolg dat alle omstandigheden pas achteraf, in de procedure, bekend waren. Dit komt voor risico van de werkgever. Werknemer is gediagnostiseerd met ADD en een recidiverende depressie en op 17 mei 2023 werd gepoogd zijn medicatie goed in te stellen. De medicatie die hij toen name, had invloed op zijn gedrag, hij werd hierdoor sneller boos en geïrriteerd. Daarbij maakte werknemer op dat moment een zware periode door en was hij teleurgesteld in het gebrek aan contact met werkgever, hetgeen hij in het gesprek duidelijk heeft willen maken. Hiervoor was geen enkel begrip tijdens de bespreking. De werkgever zei dat hij ‘een heel dossier had opgebouwd’, waarmee hij bedoelde dat hij vele berichten had gestuurd maar dat werknemer deze onbeantwoord had gelaten. Op zitting bleek dat deze berichten naar het zakelijk nummer van werknemer waren gestuurd, een nummer/telefoon waar werknemer al lange tijd niet meer beschikte. Tegen deze achtergrond – meegewogen dat er eerder nooit incidenten waren geweest – oordeelt de rechter dat geen dringende reden voor ontslag bestond en het ontslag op staande voet aldus onterecht was. Dat werknemer niet direct excuses had gemaakt, maakte dit niet anders.

Conclusie

Ook in deze uitspraak blijkt dat het erg belangrijk is om een werknemer te horen voorafgaand aan het ontslag, en dat het erg belangrijk is om de persoonlijke omstandigheden van de werknemer mee te wegen in een besluit om een werknemer wel/niet op staande voet te ontslaan. Oftewel overweeg je over te gaan tot ontslag op staande voet, neem direct contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten, zodat we samen een goed doordacht stappenplan kunnen doornemen en je niet achteraf voor verrassingen komt te staan.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Ja, dit is opgenomen in artikel 915 van de Wet franchise. Daaruit volgt dat de franchisenemer “binnen de grenzen van redelijkheid” de “nodige maatregelen” dient te treffen om te voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst.

Nee, de Wet franchise kent die verplichting niet. Wel dient er een omvangrijk PID verstrekt te worden.

De Wet franchise is niet duidelijk op dit punt. Er wordt in de Wet franchise bij deze zogenaamde “multiple franchising” wel een uitzondering voor de stand-still periode gemaakt, maar niet voor het verstrekken van de PID zelf.


Lees meer

In de Wet franchise wordt dit niet specifiek benoemd. Je zou kunnen aannemen dat de fase voor verlenging niet als een voorfase kan worden beschouwd en de precontractuele informatieverplichting (waaronder het verstrekken van de PID) niet van toepassing is. De franchisenemer die al vijf jaar de betreffende locatie heeft geëxploiteerd kent de franchiseorganisatie en de kosten en opbrengsten van de exploitatie van zijn/haar vestiging.


Lees meer

Volgens de Wet Franchise moet de franchisegever alle informatie verstrekken waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang is voor de kandidaat. Aan de andere kant is het ook zo dat er ook een onderzoekplicht is van de kandidaat. Als de aspirant-franchisenemer zelf geen onderzoek doet is dat voor diens risico.


Lees meer

Nee, de wet is heel strikt in deze 4 weken en de rechtspraak gaat hier vooralsnog in mee. Dit kwam naar voren in het kort geding van de rechtbank Midden-Nederland d.d. 30 juni 2021. De rechter overwoog (onder meer) dat in artikel 7:913 en 7:914 BW besloten ligt dat er met het verstrekken van de precontractuele informatie door de franchisegever een aanbod wordt gedaan aan de beoogde franchisenemer om op basis van de bijgevoegde ontwerp franchiseovereenkomst een franchiseovereenkomst te sluiten. Het is vervolgens aan de beoogde franchisenemer om zich te beraden of hij dit wil of dat hij nog verder wil onderhandelen met de franchisegever. De franchisegever kan in deze termijn alleen maar afwachten. Het is de franchisenemer die aan zet is.

De stand-still periode duurt 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd voor het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de aspirant franchisenemer. Bedoeling van deze periode is dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen. Dit moet er voor zorgen dat een kandidaat goed nadenkt en in alle rust een weloverwogen beslissing kan nemen.

Dit document wordt aan het begin van de stand-still periode door de franchisegever overhandigd aan de kandidaat franchisenemer. De PID is een erg uitgebreid document. De PID bevat namelijk alle informatie bevat die tussen franchisegever en kandidaat is uitgewisseld. De franchisegever moet hier heel zorgvuldig mee omgaan. Het ontbreken van informatie kan aanleiding zijn tot claims van de franchisenemer. De PID moet alle informatie bevatten waarvan de franchisegever moet begrijpen dat die van belang kan zijn voor de aspirant franchisenemer.

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties