073 720 02 00

Een sommatiebrief ontvangen, wat nu?

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Wat is een sommatiebrief?

Een sommatiebrief is een brief waarin de wederpartij u sommeert om bepaalde acties te ondernemen. Deze acties bestaan vaak uit een verzoek tot nakoming van uw verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst. U zou bijvoorbeeld een sommatiebrief kunnen ontvangen als u een factuur van de wederpartij niet of niet tijdig hebt betaald.

Aan welke vereisten moet een sommatiebrief voldoen?

Een sommatiebrief is eigenlijk niets anders dan een schriftelijke ingebrekestelling. De ingebrekestelling is een belangrijke, verplichte, handeling voordat vervolgstappen kunnen worden ondernomen zoals het leggen van beslag of het starten van een juridische procedure. In een ingebrekestelling dient de eisende partij de wederpartij in de gelegenheid te stellen om binnen een redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. In het blog over ‘’de ingebrekestelling’’ is al eens uiteengezet aan welke vereisten een ingebrekestelling moet voldoen. Voor het gemak zetten wij deze vereisten hieronder nog even kort voor u uiteen:

  1. Een ingebrekestelling moet schriftelijk aan de wederpartij zijn gericht;
  2. In de ingebrekestelling moet de wederpartij worden gewezen op de tekortkoming(en) in de nakoming van de overeenkomst;
  3. Aan de wederpartij moet een duidelijke en redelijke termijn worden geboden om de overeenkomst alsnog op een correcte wijze na te komen;
  4. En tot slot dient duidelijk te worden vermeld wat de gevolgen zijn van niet, niet tijdige of niet volledige nakoming, bijvoorbeeld het ontbinden van de overeenkomst en/of het aansprakelijk houden van de wederpartij voor de geleden schade.

Als de door u ontvangen sommatiebrief niet aan de bovengenoemde vereisten voldoet, kan de wederpartij vaak geen vervolgstappen ondernemen.

Sommatiebrief van een advocaat

Wanneer u geen gehoor geeft aan de sommatie, bijvoorbeeld omdat u de vordering van de wederpartij betwist, zult u er rekening mee moeten houden dat de wederpartij de vordering uit handen geeft aan een advocaat. Wanneer u een sommatiebrief van een advocaat hebt ontvangen, is het vaak menens voor de wederpartij. U doet er verstandig aan om ook een advocaat in de arm te nemen. Het is raadzaam om de inhoud van de brief van de sommatiebrief serieus te nemen. Samen met een advocaat kan worden beoordeeld of uw bezwaar tegen de vordering van de wederpartij terecht is en op welke wijze u daartegen op moet komen. Doet u niets, dan zal de advocaat van wederpartij vermoedelijk de in zijn sommatiebrief aangekondigde rechtsmaatregelen, bijvoorbeeld het starten van een gerechtelijke procedure, opstarten.

Hulp nodig?

Hebt u een sommatiebrief ontvangen en bent u het niet eens met de vordering van wederpartij? Neem contact op en schakel de hulp in van één van onze incasso advocaten. Wij bedenken samen met u een goede strategie, zodat een geschil kan worden voorkomen. Lukt dat niet, dan staan wij u in een procedure met raad en daad bij en proberen wij er alles aan te doen om tot een voor u meest gunstig resultaat te komen.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties