073 720 02 00

Hoe lang duurt een gemiddelde scheiding?

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Veel mensen denken dat een echtscheidingsprocedure langer duurt naarmate het huwelijk langer heeft geduurd. Dat is niet het geval. Het ontbinden van een langdurig huwelijk verloopt op dezelfde manier als een huwelijk dat slechts enkele maanden heeft geduurd. Wel kan het zo zijn dat de verdeling van uw huwelijksgoederengemeenschap meer tijd nodig heeft indien u langer getrouwd bent geweest. Vaak zijn er dan immers meer zaken die verdeeld moeten worden.

Gemeenschappelijk verzoekschrift

Wat ook een relevante factor is om te bepalen hoe lang een gemiddelde scheiding duurt, is de onderlinge verstandhouding. Als de echtscheiding door middel van een gemeenschappelijk verzoekschrift wordt aangevraagd, duurt een procedure slechts enkele weken. Dit is mogelijk als u het over de gevolgen van uw echtscheiding eens bent en dus dezelfde wensen heeft.

De rechtbank toetst bij ontvangst van het verzoekschrift of dit aan alle vereisten voldoet en of de benodigde gegevens zijn overgelegd. Bij benodigde gegevens moet u onder andere denken aan een (origineel) afschrift van uw huwelijksakte, eventueel een kopie van huwelijkse voorwaarden en, in geval van kinderen, een ouderschapsplan dat door u beiden ondertekend is. Als het verzoekschrift (juridisch bezien) klopt en van de juiste bijlagen is voorzien, wordt de echtscheiding uitgesproken. Een zitting blijft in deze gevallen veelal achterwege.

Eenzijdig verzoekschrift

Verzoekt slechts één van de echtgenoten de echtscheiding (een eenzijdig verzoekschrift), dan duurt de procedure aanzienlijk langer. Zodra het verzoekschrift is ingediend bij de rechtbank, krijgt de andere echtgenoot zes weken de tijd om een verweerschrift in te dienen. Daarin kan die echtgenoot zijn standpunten naar voren brengen, bijvoorbeeld indien hij of zij het niet eens is met de (hoogte van de) verzochte alimentatie of de verzochte verdeling van bepaalde bezittingen. Ook het verweerschrift kan enkel door tussenkomst van een advocaat worden ingediend. De termijn kan worden verlengd met vier weken.

Als de rechtbank een verweerschrift heeft ontvangen, wordt er een zitting gepland. Dit kan, gelet op de drukte bij de rechtbanken, vaak enkele weken (en soms zelfs maanden) duren. Als er eenmaal een zitting gepland is, inventariseert de rechter eerst of partijen openstaan voor mediation, zodat er wellicht alsnog overeenstemming kan worden bereikt over de afwikkeling. Staan partijen daarvoor niet open of slaagt mediation niet, dan zal de rechter een beslissing nemen over de geschilpunten. In de meeste gevallen spreekt de rechtbank binnen vier weken na de zitting de echtscheiding uit.

De duur van de procedure beperkt houden

Wilt u de duur van de procedure beperkt houden? Probeer dan, al dan niet onder begeleiding van een advocaat, in overleg met uw partner afspraken te maken over de gevolgen van de echtscheiding. U kunt ook kiezen voor mediation, waarbij een mediator u samen, als onpartijdige derde, begeleidt bij de totstandkoming van een regeling. Als u door middel van onderling overleg of mediation overeenstemming bereikt over de afwikkeling, dan kan de echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek worden uitgesproken en blijft de duur van de procedure dus beperkt tot enkele weken.

Meer weten? Neemt u contact op met Snijders Familierecht.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties