073 720 02 00

Hoe strikt is de betalingstermijn op een factuur?

Door Gepubliceerd op 15 juli 2022 Geen categorie

Ben ik verplicht om de ontvangen factuur binnen 14 dagen te voldoen? Hoe zit het precies met de betaling van het pakketje van Bol.com? Is het mogelijk om 30 dagen te wachten met de betaling van de factuur? Deze vragen zijn vast en zeker weleens in u opgekomen nadat u bepaalde facturen heeft ontvangen. Voor zowel bedrijven als particulieren is het vaak niet helemaal duidelijk hoe het nu precies zit met de betalingstermijn van een factuur en op welk moment een debiteur zijn betalingsverplichting heeft geschonden. In dit artikel zal ik kort en bondig uiteenzetten hoe strikt de betalingstermijn op een factuur werkelijk is.

Allereerst is het van belang om een helder overzicht te maken met betrekking tot de betalingstermijnen, aangezien de wettelijke betalingstermijnen per categorie verschillend zijn. Dientengevolge is het voor bedrijven en particulieren dikwijls niet duidelijk aan welke betalingstermijn voor de factuur zij gebonden zijn. Zonder al te diep in te gaan op de wettelijke betalingstermijnen zal ik hieronder kort weergeven welke verschillende betalingstermijnen verbonden zijn aan bepaalde categorieën overeenkomsten.

1.       Consumentenovereenkomsten

Een consumentenovereenkomst is een overeenkomst waarbij een consument voor privédoeleinden een dienst afneemt of een product koopt van een bedrijf. Bij een consumentenovereenkomst wordt dikwijls een betalingstermijn van 14 dagen gehanteerd. Het is voor bedrijven toegestaan om de betalingstermijnen zelf te bepalen, mits dit een redelijke termijn is voor een consument om tot betaling van de factuur over te gaan. In de praktijk komt dit neer op een betalingstermijn van de factuur van 14 dagen.

2.       Overeenkomsten tussen bedrijven

Een overeenkomst gesloten tussen twee bedrijven kent een andere betalingstermijn. De Wet Betalingstermijnen hanteert bij overeenkomsten tussen bedrijven een betalingstermijn van 30 dagen. Voornoemde betalingstermijn is de wettelijke betalingstermijn die van kracht is op het moment dat er in de overeenkomst geen andere betalingstermijn is overeengekomen. De regeling uit de Wet Betalingstermijnen is geen dwingend recht. Dit betekent dat er in iedere overeenkomst tussen bedrijven ruimte is om een andere betalingstermijn overeen te komen. Hierbij geldt een maximale betalingstermijn van 60 dagen.

3.       Overeenkomsten met de overheid

Overeenkomsten met de overheid hebben dezelfde betalingstermijn als overeenkomsten tussen bedrijven. Betalingen tussen bedrijven en overheden kennen dus ook een redelijke betalingstermijn van 30 dagen. Een groot verschil met de overeenkomsten tussen bedrijven zijn de algemene voorwaarden die de Rijksoverheid hanteert. De wettelijk vastgelegde Algemene Rijksvoorwaarden hanteren bij het sluiten van overeenkomsten met de overheid een betalingstermijn van 30 dagen. Afwijking is bij overeenkomsten met de overheid hierdoor dus vrijwel niet mogelijk.

Betalingstermijn vermelden op facturen

Een misverstand dat vaak voorkomt is dat vermelding van een bepaalde betalingstermijn op de factuur rechtsgeldig zou zijn. Dat is niet het geval. Weliswaar is de vermelding op de factuur van de vervaldag erg duidelijk, echter kan dit niet juridisch worden afgedwongen. De redenering hierachter is dat een betalingstermijn niet achteraf kan worden opgelegd. Het product of dienst is dan namelijk al geleverd respectievelijk uitgevoerd. Bij lopende handelsrelaties is dit anders. Door middel van de laatst gestuurde factuur wordt dan namelijk alsnog de betreffende betalingstermijn van kracht. In voornoemde situatie ontstaat er een probleem op het moment dat uw opdrachtgever in zijn algemene voorwaarden een andere betalingstermijn hanteert. U bent in dat geval niet gebonden aan die algemene voorwaarden, mits u hiermee niet expliciet instemt. Het is daarom van groot belang om in uw contract of offerte expliciet uw betalingstermijn te vermelden, zodat u zich daarop te allen tijde succesvol kunt beroepen. Het beste alternatief is om de door u gehanteerde betalingstermijn in de algemene voorwaarden op te nemen. Bewerkstellig vervolgens dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn en uitdrukkelijk worden geaccepteerd.

Aanmaningen

Wanneer de betalingstermijn expliciet is overeengekomen, maar de factuur vervolgens niet wordt voldaan door de debiteur, geldt voor alle categorieën dat er een aanmaning verstuurd kan worden. Middels deze aanmaning geeft u de debiteur nogmaals de mogelijkheid om de factuur te voldoen. Indien de verstuurde aanmaningen niet leiden tot betaling van de factuur kunt u een laatste dwingende aanmaning versturen. Het is tevens raadzaam om uw debiteur dan telefonisch te benaderen. Na het versturen van een laatste aanmaning inhoudende een aankondiging tot het nemen van incassomaatregelen is het raadzaam om de vordering over te dragen. Snijders Incasso zal de incasso dan diezelfde dag nog oppakken.

Neem contact met ons op

Hebt u hulp nodig bij het opstellen van algemene voorwaarden? Of hebt u te maken met een klant die de betalingstermijn van uw factuur heeft geschonden? Schroom dan niet en neem vrijblijvend contact op met een van onze incasso advocaten. Wij denken graag met u mee.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties