073 720 02 00

Hoe voorkomt u dat u schadevergoeding moet betalen?

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Als ondernemer zit u niet te wachten op (hoge) schadeclaims. Hoe kunt u dat voorkomen? Met een exoneratieclausule, een contractuele bepaling waarmee u uw aansprakelijkheid beperkt of zelfs uitsluit.

Welke vereisten gelden voor een exoneratieclausule?

Een exoneratieclausle is aan regels gebonden. Vereist is dat de andere partij instemt met het exoneratiebeding. Een (rechts)persoon is niet gebonden aan een eenzijdige mededeling zonder dat hij/zij daarmee heeft ingestemd. Inhoudelijk mag het exoneratiebeding niet in strijd zijn met de wet, openbare orde, of goede zeden (bijvoorbeeld doordat het beding ook schade uitsluit die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid). Anders is het beding nietig.

Wat is verder nog belangrijk?

Sluit u contracten met consumenten, dan moet u extra opletten, omdat exoneratiebedingen in consumentenovereenkomsten op de zogeheten ‘grijze lijst’ staan. Dat houdt in dat het beding onredelijk bezwarend is (en dus ongeldig), tenzij u het tegendeel bewijst. In veel gevallen zal dat niet gemakkelijk zijn.

Sluit u een overeenkomst met een professionele of commercieel handelende (grote) partij, dan gelden deze regels niet. Indien u een exoneratiebeding met zo’n zakelijke wederpartij overeenkomt, dan kunt u in principe een beroep doen op dat beding. Dat is slechts anders als het in strijd is met de redelijkheid en de billijkheid om een beroep op dat beding te doen, maar volgens de Hoge Raad moet dat met “extra terughoudendheid” worden beoordeeld. In de praktijk betekent dit dat het voor een zakelijke partij uitermate lastig is om een exoneratiebeding aan de kant te zetten.

Advies

Als ondernemer kunt u op verschillende manier te maken krijgen met een exoneratiebeding.

U kunt daar zelf gebruik van maken of uw wederpartij kan dat doen. Als u er zelf gebruik van maakt, is het belangrijk dat het beding aan de voorwaarden voldoen. Gebruikt uw contractpartij een exoneratiebeding, dan moet u daar niet te lichtzinnig over denken: het is lastig om onder zo’n bepalingen uit te komen, zeker als u een commerciële partij bent. In beide gevallen kan het verstandig zijn dat u zich laat adviseren.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties