073 720 02 00

Kan ik eenhoofdig ouderlijk gezag aanvragen?

Door Bijgewerkt op Geen categorie

“Ik kan écht niet met de vader/moeder van mijn kinderen praten, laat staan beslissingen over onze kinderen nemen. Ik zou daarom veel liever die beslissingen voortaan alleen nemen. Is dat mogelijk?”

Het is een vraag die we steeds vaker gesteld zien worden in onze praktijk. In deze blog zetten we kort uiteen wat ouderlijk gezag inhoudt en of, en onder welke omstandigheden, het mogelijk is om gezamenlijk ouderlijk gezag ‘om te zetten’ in eenhoofdig ouderlijk gezag.

Ouderlijk gezag: wat houdt dit in?

Een ouder met gezag is bevoegd om beslissingen over zijn of haar minderjarige kind te nemen. Het gaat bijvoorbeeld om medische beslissingen, de schoolkeuze en de keuze voor de woonplaats van het kind. Als er twee ouders zijn die het gezag uitoefenen, wordt gesproken van gezamenlijk (ouderlijk) gezag. Zij moeten beslissingen altijd in onderling overleg, en met wederzijds goedvinden nemen.

Hoe verkrijgen ouders ouderlijk gezag?

Gehuwden en geregistreerd partners die samen een kind krijgen, oefenen automatisch gezamenlijk gezag uit over het kind. Als deze ouders uit elkaar gaan, blijft dit gezamenlijk gezag in beginsel in stand.

De ongehuwde samenwoners en gehuwde (mannelijke) homostellen verkrijgen niet automatisch (van rechtswege) het ouderlijk gezag over hun kinderen. In die situaties heeft alleen de moeder, mits zij meerderjarig is, automatisch het ouderlijk gezag over het kind. Enkel indien de vader het kind heeft erkend, kan hij mede met het ouderlijk gezag belast worden, maar daarvoor heeft hij wel de medewerking van de moeder nodig.

Het aanvragen van gezamenlijk ouderlijk gezag gebeurt via de rechtbank, door middel van een formulier. Dit formulier kan digitaal worden ingediend of per post. Hiervoor heeft u geen advocaat nodig. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, wordt er een aantekening geplaatst in het Gezagsregister. Let op: ouderlijk gezag aanvragen zonder toestemming van moeder is dus niet mogelijk!

Gezagsgeschillen

Wat nu als op den duur blijkt dat gezamenlijke gezagsuitoefening niet langer mogelijk is, bijvoorbeeld door (ernstig) verstoorde verhoudingen tussen u als ouders? In die gevallen kan het noodzakelijk zijn de rechtbank te vragen om te bepalen dat voortaan alleen u het ouderlijk gezag uitoefent over uw kind(eren), oftewel: u gaat het eenhoofdig gezag ‘aanvragen’.

Het uitgangspunt van onze wetgeving is gezamenlijk ouderlijk gezag. De gedachte daarachter is, dat een kind recht heeft op, en belang heeft bij 2 ouders die beslissingen over hem kunnen nemen. Gezamenlijk ouderlijk gezag wordt om die reden niet snel beëindigd en ‘omgezet’ in eenhoofdig gezag. Een verzoek daartoe wordt alleen toegewezen als voldaan wordt aan één van de criteria zoals neergelegd in artikel 1:251a lid 1 BW, namelijk:

er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen, of;
wijziging van het gezag anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.

Ongeacht op basis van welk criterium het verzoek wordt gedaan, moet er bovendien sprake zijn van gewijzigde omstandigheden. Dat wil zeggen: waar ouders aanvankelijk (blijkbaar) wel gezamenlijk beslissingen over hun kind(eren) konden nemen, kunnen zij dat op het moment dat het verzoek is ingediend niet. Daarmee is de situatie dus gewijzigd.

Uit de rechtspraak kan afgeleid worden dat dit soort verzoeken alleen in uitzonderlijke gevallen worden toegewezen. Zoals gezegd, moet er voldaan zijn aan één van de hiervoor genoemde criteria. Daarnaast heeft beëindiging van het gezamenlijk ouderlijk gezag en toewijzing van eenhoofdig ouderlijk gezag aan één van de ouders verstrekkende gevolgen. Een ouder met eenhoofdig gezag hoeft immers niet meer te overleggen met de andere ouder als het om belangrijke beslissingen in het leven van het kind gaat. De ouder zonder ouderlijk gezag wordt daarmee in bepaalde mate buiten spel gezet.

Anderzijds kán het soms in het belang van het kind noodzakelijk zijn om het gezag te wijzigen. Instandhouding van het gezamenlijk gezag over een kind veroorzaakt in sommige situaties bijvoorbeeld erg veel stress en onrust. Een wijziging naar eenhoofdig ouderlijk gezag dient in dat geval het belang van het kind.

De rechter zet bij de beoordeling van een verzoek altijd het belang van het kind voorop. In de meeste gevallen wordt de Raad voor de Kinderbescherming door de rechtbank daarom om advies gevraagd voordat er een beslissing op dit soort verzoeken genomen wordt.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het ouderlijk gezag, of heeft u naar aanleiding van het voorgaande vragen? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact op met Snijders Familierecht.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties