073 720 02 00

Lekkage in kelder: kan opdrachtgever de eindfactuur van de aannemer opschorten of verrekenen?

Door Bijgewerkt op Geen categorie

Een particuliere opdrachtgever laat een woning bouwen aan de Loosdrechtse Plas. Voor een onder deze woning te bouwen kelder schakelt hij een lokale aannemer in. Deze aannemer doet op 29 januari 2007 een prijsopgave voor de aanleg van de kelder, die door de opdrachtgever wordt aanvaard. De kelder zou worden gebouwd met behulp van prefab betonwanden. Na voltooiing van de kelder is in januari 2010 lekkage opgetreden. Na onderzoek is als de oorzaak van de lekkage aangewezen scheurvorming bij een kabeldoorvoer in een van de kelderwanden. De opdrachtgever houdt de aannemer voor de lekkage aansprakelijk en laat een bedrag van ruim € 37.000,- onbetaald. Partijen stellen over en weer vorderingen in. De opdrachtgever vordert (i) een verklaring voor recht dat de aannemer toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de aannemingsovereenkomst, de schade op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet en (ii) betaling van een voorschot op schadevergoeding. De aannemer vordert betaling van zijn eindfactuur zijnde het bedrag van ruim € 37.000,-. De opdrachtgever verweert zich tegen de vordering van de aannemer door een beroep te doen op opschorting en verrekening. De rechtbank oordeelt in een tussenvonnis dat de geldvordering van de aannemer (zijn eindfactuur) in beginsel toewijsbaar is, omdat het beroep op opschorting of verrekening van de opdrachtgever niet opgaat. Het hof bekrachtigt dit tussenvonnis van de rechtbank.

In het incidenteel cassatieberoep staat onder meer het beroep op opschorting en verrekening van de opdrachtgever centraal. Ten aanzien van het beroep op opschorting overweegt de Hoge Raad dat de vordering van de aannemer (zijn eindfactuur) geen betrekking heeft op de bouw van de kelder maar op de bouw van houten (aanleg)steigers rondom de woning. De opdrachtgever stelt echter dat alle door de aannemer uitgevoerde werkzaamheden betrekking hebben op een en hetzelfde project en dat binnen dat project als meerwerk ook de aanleg van de steigers rond de woning is opgedragen. Om deze reden zouden de verbintenissen over en weer voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding (artikel 6:52 lid 2 BW). De aannemer betwist echter dat sprake is van meerwerk, omdat de bouw van de steigers een aparte opdracht betreft. Het hof heeft op basis van deze betwisting niet aanvaard dat er sprake is van meerwerk en overwogen dat opdrachtgever voor het overige onvoldoende heeft toegelicht waaruit de samenhang bestaat tussen de vorderingen. De Hoge Raad laat dit oordeel, dat is verweven met waarderingen van feitelijke aard, in stand. Het beroep op opschorting faalt dus.

Het beroep op verrekening is in feitelijke instanties kort en goed afgewezen op grond van artikel 6:136 BW: er diende ten tijde van het tussenvonnis van de rechtbank en ten tijde van het arrest van het hof, nog bewijslevering plaats te vinden en daarom kon niet gezegd worden dat de te verrekenen vordering eenvoudig is vast te stellen, zodat geen verrekening kan plaatsvinden. De Hoge Raad kan zich hiermee echter niet verenigen. Hij overweegt dat, nu de rechtbank heeft overwogen dat zij de reconventionele vordering van de aannemer pas bij eindvonnis zal toewijzen, zij rekening had behoren te houden met de mogelijkheid dat de opdrachtgever na bewijslevering in conventie in het gelijk gesteld zal worden en dat enig bedrag aan voorschot op de hem toekomende schadevergoeding wordt toegewezen. In dat geval zou aan verrekening niet meer in de weg staan dat de vordering van de opdrachtgever ten tijde van het tussenvonnis van de rechtbank en het arrest van het hof niet meer op eenvoudige wijze was vast te stellen.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties