073 720 02 00
Nieuws

Let op: klokkenluidersregeling verplicht!

Bijgewerkt op Nieuws

Op 1 juli jl. is de Wet Huis voor Klokkenluiders (de “Wet HvK”) in werking getreden. Deze wet bedoelt werknemers beter te beschermen wanneer zij misstanden in organisaties melden. Zo verbiedt de Wet HvK werkgevers om klokkenluiders te benadelen. De wet introduceert een ‘Huis voor Klokkenluiders’, een onafhankelijke organisatie, waar werknemers bij misstanden vertrouwelijk advies kunnen inwinnen en die ook onderzoek kan doen naar de wijze waarop werknemers bij het klokkenluiden zijn behandeld.

Werkgevers waar 50 of meer personen werken, zijn op grond van de Wet HvK verplicht om een klokkenluidersregeling te hebben. Let op: Tot de bij de werkgever werkzame personen behoren alle personen die vanwege hun werk met de onderneming van de werkgever in contact komen. Dat zijn naast de werknemers dus ook de uitzendwerknemers, zzp‘ers, opdrachtnemers, samenwerkingspartners, accountant, advocaat etc.

In die klokkenluidersregeling moet o.a. staan hoe er intern met een melding van een misstand wordt omgegaan, wanneer sprake is van ‘een misstand’ en bij wie een melding kan worden gedaan.

Het belangrijkste voordeel van een klokkenluidersregeling is dat in geval van misstanden snel(ler) kan worden gehandeld waardoor schade mogelijk kan worden voorkomen of beperkt. Ook kunnen met een klokkenluidersregeling externe meldingen bij bijvoorbeeld een inspectie, toezichthouder of de afdeling Onderzoek van het Huis voor Klokkenluiders -met mogelijke negatieve publicatie als gevolg- worden voorkomen. Een klokkenluidersregeling biedt voor de werkgever dus ook voordelen.

Wij helpen u graag bij het opstellen en invoeren van een nieuwe klokkenluidersregeling of met het aanpassen van de huidige klokkenluidersregeling.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties