073 720 02 00

Nakoming vorderen

Bijgewerkt op Geen categorie

Wanneer partijen een (mondelinge of schriftelijke) overeenkomst aangaan, gaan zij over en weer verplichtingen aan. Bij het sluiten van de overeenkomst gaan partijen (als het goed is) ervan uit dat de afspraken worden nagekomen. Als contractspartijen aan hun verplichtingen uit de overeenkomst voldoen, is er sprake van nakoming.

Helaas komt het in de praktijk regelmatig voor dat contractspartijen de overeenkomst niet, niet deugdelijk of niet tijdig nakomen. Als het niet, niet deugdelijk of niet tijdig nakomen van de overeenkomst de schuld is van een contractspartij of voor risico van een contractspartij komt, dan is er sprake van een wanprestatie (oftewel tekortkoming in de nakoming).

In beginsel is vereist dat de contractspartij dan alsnog in de gelegenheid gesteld dient te worden om op een deugdelijke wijze zijn verplichtingen na te komen. In de praktijk wordt daarom vaak een ingebrekestelling verzonden aan de in gebreke blijvende contractspartij en wordt deze verzocht en gesommeerd om zijn verplichtingen alsnog na te komen. Op deze manier maakt de contractspartij kenbaar dat hij zich het recht op nakoming voorbehoudt. Indien de contractspartij niet reageert op de ingebrekestelling of kenbaar maakt dat hij zijn verplichtingen niet zal nakomen, dan is de contractspartij in verzuim ten aanzien van zijn verplichtingen.

In het geval van niet-nakoming van een overeenkomst, ben je als contractspartij bevoegd om nakoming te vorderen van de andere contractspartij. Een contractspartij kan verschillende belangen hebben om de andere contractspartij tot nakoming te verzoeken. Zo kan het zijn dat de contractspartij zijn verplichtingen wel is nagekomen en/of de prestatie van de andere contractspartij alleen door die contractspartij nagekomen kan worden. Nakoming vorderen kan op twee manieren, buitengerechtelijk en/of via de rechter.

Nakoming vorderen – buitengerechtelijk

Komt een van de contractspartijen de overeenkomst niet na, dan kan de andere contractspartij een schriftelijke ingebrekestelling versturen en sommeren om zijn verplichtingen alsnog na te komen. Indien de contractspartij niet reageert op de ingebrekestelling of kenbaar maakt dat hij zijn verplichtingen niet zal nakomen, dan is de contractspartij in verzuim ten aanzien van zijn verplichtingen. Ook nadat een contractspartij in verzuim is geraakt, kan de andere contractspartij alsnog schriftelijk nakoming vorderen indien dit niet onmogelijk is geworden.

Nakoming vorderen – via de rechter

Artikel 3:296 lid 1 Burgerlijk Wetboek bepaalt:

‘Tenzij uit de wet, uit de aard der verplichting of uit een rechtshandeling anders volgt, wordt hij die jegens een ander verplicht is iets te geven, te doen of na te laten, daartoe door de rechter, op vordering van de gerechtigde, veroordeeld’.

Reageert de in gebreke blijvende contractspartij niet op de schriftelijke ingebrekestelling/sommatie of laat hij weten dat hij niet zal nakomen, dan is een gang naar de rechter mogelijk de aangewezen route om nakoming te vorderen.

Een contractspartij dwingen tot nakoming?

Wilt u een contractspartij aanspreken tot nakoming? Dan kan dit buitengerechtelijk en via de rechter.

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze advocaten.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties