073 720 02 00
Nieuws

Pensioen na scheiding

Door Bijgewerkt op Nieuws

Hoe zit het met mijn pensioen na een scheiding?

De beslissing om te gaan scheiden, is ingrijpend. Er moeten veel afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld over de kinderen, het huis, de verdeling van bezittingen en misschien zelfs schulden. Waar vaak niet aan gedacht wordt, is dat ook over het pensioen dat gedurende het huwelijk is opgebouwd afspraken gemaakt moeten worden. Dit opgebouwde pensioen moet namelijk óók verdeeld worden. Hoewel de pensioenaanspraken pas daadwerkelijk verdeeld worden op het moment dat u met pensioen gaat, moet u in het kader van een echtscheiding over die verdeling dus wel al afspraken vastleggen, namelijk in een echtscheidingsconvenant.

Pensioen bij scheiding
Op het moment dat u de gevolgen van uw echtscheiding gaat bespreken, is het van belang dat u dus nagaat waar u ieder pensioen hebt opgebouwd, maar ook hoe veel dat is. Daarvoor kunt u inloggen op https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/.

Het te verdelen pensioen is op te splitsen in ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. Het basispensioen (uw AOW) hoeft u niet te delen met uw ex-partner. In deze blog wordt overigens enkel het ouderdomspensioen besproken.

Met betrekking tot het ouderdomspensioen geldt dat er géén recht op verdeling is indien het jaarlijks te ontvangen bedrag minder dan € 484,09 bedraagt. Dit “grensbedrag” wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld.

Verdeling ouderdomspensioen
Met betrekking tot de verdeling van de (ouderdoms)pensioenaanspraken zijn de navolgende scenario’s mogelijk:

a)
Er worden geen afspraken gemaakt. In dat geval hebt u ieder recht op de helft van elkaars ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens de periode dat u getrouwd/geregistreerd partner was, of u ieder als partner was aangemeld bij de pensioenuitvoerder. In dat geval spreken we ook wel van “wettelijke verevening”;

b)
In het kader van de echtscheiding spreekt u met elkaar een andere verdeling af, bijvoorbeeld 70/30. Dergelijke afspraken dient u door te geven aan de pensioenuitvoerder(s), zodat die de afspraken kan (kunnen) verwerken. Daarvoor wordt het “Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding” gebruikt. Dit formulier is te downloaden via de website van de Belastingdienst;

c)
Het ouderdomspensioen kan gesplitst in plaats van verdeeld worden. Dit heet conversie. U heeft dan een eigen pensioenpotje ter hoogte van het deel van het ouderdomspensioen dat uw ex-partner heeft afgestaan. In het nieuwe wetsvoorstel “Wet verdeling pensioen bij scheiding 2021” is conversie overigens het uitgangspunt.

d)
Het ouderdomspensioen wordt niet verdeeld. U kunt dan later geen aanspraak meer maken op een deel van het ouderdomspensioen van uw ex-partner. De afspraak om niet te verdelen moet schriftelijk worden vastgelegd.

Indien u andere afspraken wenst te maken, dan dient u dat binnen twee jaar na uw scheiding gedaan én aan uw pensioenuitvoerder(s) doorgegeven te hebben. Laat u dat na, dan zal uw ex-partner zelf een deel van het pensioen naar u moeten overmaken als hij/zij met pensioen gaat, en andersom zult u een deel naar uw ex-partner moeten overmaken. Dat kan tot problemen leiden, met name indien uw ex-partner daartoe niet overgaat.

Pensioen en scheiding; laat u goed adviseren en regel het!
Pensioen na scheiding wordt vaak niet voldoende besproken in het kader van een echtscheiding. Het niet maken van afspraken, of het niet voldoende overzien van de gevolgen van bepaalde afspraken kan tot vervelende situaties leiden.

Laat uzelf dus deugdelijk adviseren en maak goede afspraken. Snijders Familierecht helpt u daar graag bij.

Vragen?
Vragen over uw pensioen na scheiding? Neemt u gerust contact met ons op. Mevrouw Swinkels en mevrouw Verlijsdonk bespreken de verschillende mogelijkheden graag met u.

Vraag & antwoord

Veelgestelde vragen

Nee. Indien uw zaak op toevoegingsbasis behandeld kan worden, kunt u het beste contact opnemen met het Juridisch Loket. Zij helpen u bij het vinden van een advocaat die op deze basis werkt.

De gemiddelde werving en selectie fee in Nederland ligt tussen de 20% en 30% van het bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en overige emolumenten). De exacte hoogte is afhankelijk van de complexiteit van de zoekopdracht, de branche en de schaarste op de arbeidsmarkt.


Lees meer

Dit ligt natuurlijk helemaal aan de behoefte die u binnen uw organisatie heeft. Bent u op zoek naar een tijdelijke vervanging van een vaste medewerker? Heeft uw organisatie op dit moment te maken met een fusie/overname of een andere vorm van transitie? Gaat u een nieuw product of dienst in de markt zetten? Oftewel heeft uw organisatie op dit moment behoefte om op korte termijn en voor een bepaalde periode op zoek naar gespecialiseerde juridische kennis dan is detachering voor u de beste oplossing.

Bent u op zoek naar een vaste oplossing ter uitbreiding van uw juridische afdeling? Is uw organisatie op het punt belandt dat een eigen juridische afdeling wenselijk is? Dan is voor u werving & selectie van een vaste medewerking de beste oplossing.

Christel Gevers, senior managing consultant, komt graag bij u langs om met u uw organisatie en uw juridische behoefte te bespreken zodat we voor u de juiste oplossing en aanpak kunnen bespreken.

Bent u op korte termijn op zoek naar juridische professionals voor een Interim opdracht of juist op basis van werving & selectie? Bij Snijders Interim bent u aan het juiste adres. Bij Snijders Interim Community zijn de beste juridische professionals uit de markt aangesloten. Of u nu op zoek bent naar een jurist, advocaat, Legal Counsel of bedrijfsjurist op junior, medior of senior level, wij staan u graag bij in uw zoektocht. Laat het ons weten en we komen graag bij u op bezoek om onze dienstverlening verder toe te lichten

Wie stelt moet bewijzen, dat is de hoofdregel van ons burgerlijk procesrecht. Maar wat nu als u een geschil heeft met een andere partij maar u uw stellingen niet (voldoende) kunt onderbouwen? U kunt dan een verzoek indienen tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor met als doel het vergaren van extra informatie en bewijs.


Lees meer

Veel werkgevers stellen internet en e-mail aan werknemers ter beschikking. Werknemers gebruiken dat namelijk bij het verrichten van hun werkzaamheden. Soms gebruiken werknemers echter dat internet en die e-mail (tijdens werktijd) voor tal van andere activiteiten, variërend van het lezen van privé e-mail tot het bekijken van pornofilmpjes.


Lees meer

Regelmatig worden wij met de vraag geconfronteerd of een uitlener de door hem aan een ander ter beschikking gestelde werknemers, zoals uitzendkrachten of een gedetacheerde werknemers, kan verbieden om bij de inlener in dienst te treden of dat op een andere manier kan belemmeren. Wij geven antwoord.


Lees meer

Regelmatig stellen werkgevers vragen over de, sinds 1 januari 2015 geldende, aanzegverplichting. De meest gestelde vragen en de antwoorden daarop volgen hieronder.


Lees meer

Als u een geldvordering heeft op een wanbetaler, kunt u beslag laten leggen op een bankrekening. Dat kan door een advocaat te vragen om dit te doen. Alleen advocaten (en dus niet deurwaarders) mogen aan de rechtbank toestemming vragen om conservatoir beslag te leggen.


Lees meer
Lees alle FAQ's
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties
Wij scoren gemiddeld een 8,9 op basis van 54 referenties